Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı BiyolojisiMIM571137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYapıyı çevre özellikleri ve yapının kullanıcısını biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı ile tanımlayabilme Tasarım ve üretimin her aşamasında insan ile yapı ve çevresi arasındaki sağlık ilişkisinin irdelenmesi gerektiği, Tasarımcının öncelikli görevinin, insanın yaşamını sağlıkla sürdürmesini sağlama olduğu bilincinin kazandırılması
Dersin İçeriğiÇevre, çevrebilim, çevresistem - yapı biyolojisi; insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı, gereksinmeleri (canlı çevre); yapının (cansız çevre) nesne, çevre ve sistem olarak tanımı; yapı biyolojisi sisteminin amaçlar, kaynaklar, eylemler, çıktılar altsistemi; yapının fiziksel ve sosyal iç ve dış çevre özelliklerindeki olumsuzluklar; olumsuzluk sağlık sorunu ilişkisi; sağlık sorunu oluşumunda riskler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ayşe Balanlı ve Ayşe Öztürk, Yapı Biyolojisi, Yaklaşımlar, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2006.
 • S. Müjdem Vural, “Indoor Air Quality”, Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces, Chapter 3, ed: Abdul-Wahab, S. A., Springer, ISBN: 978-3-642-17918-1, DOI: 10.1007/978-3-642-17919-8, Berlin, 2011, pp.59-74.
 • Ayşe Balanlı, “Building Biology and Examination Models for Buildings”, Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces, Chapter 7, ed: Abdul-Wahab, S. A., Springer, ISBN: 978-3-642-17918-1, DOI: 10.1007/978-3-642-17919-8, Berlin, 2011, pp.113-134.
 • S. Müjdem Vural ve Ayşe Balanlı, “Sick Building Syndrome from an Architectural Perspective”, Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces, Chapter 20, ed: Abdul-Wahab, S. A., Springer, ISBN: 978-3-642-17918-1, DOI: 10.1007/978-3-642-17919-8, Berlin, 2011, pp.371-392.
 • Ayşe Balanlı ve Gökçe Tuna Taygun, “Yapı Biyolojisi ve Asbest” Mimarist Sayı 16, ss107-112 Yaz 2005.
 • Ayşe Balanlı ve Ayşe Öztürk, “Lejyonellosis’in Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi, Mimarlık Dekorasyon 2005/02
 • Ayşe Balanlı, S.Müjdem Vural ve Gökçe Tuna Taygun , “Yapı Ürünlerindeki Radonun Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi” 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 6-8 Ekim 2004, ss.378-386.
 • Ayşe Balanlı ve Gökçe Tuna Taygun, “Polivinil Klorürün Çevreye Etkilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi” I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi- Kongre Bildirileri II. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9-13 Ekim 2002, ss.403-413.
 • Ayşe Balanlı ve Berrin Küçükcan, “Yapı Biyolojisi ve Üniversite Kütüphanesi Kullanıcısı” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 15, Edirne 22-24 Ekim 1998, ss.105-115.
 • Ayşe Balanlı ve Ayşe Öztürk, “Yapı Biyolojisi: Kavram ve Kapsam” Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 20-21 Ekim 1995, ss.135-140.
 • Ayşe Balanlı ve Ayşe Öztürk, “Yapı Biyolojisi, Mimarlık ve Çevre Hekimliği” I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongre Kitabı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, 8-12 Aralık 1997, ss. 232-235.
 • S. Müjdem Vural, “Yapı İçi Hava Niteliği Risk Süreci Modeli Belirlenmesi”, YTÜ FBE yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yapı ve çevresinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmak
 2. Yapı tasarımında yapı-sağlık ilişkisi bilincinin tasarımcıya kazandırılması
 3. Yapının Uygulanması ve Kullanımına İlişkin Karar Verme Aşamasında yapı-sağlık ilişkisi bilincinin geliştirilmesi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, yürütümü, program NA
2Çevre, çevrebilim, çevresistem ve yapı biyolojisi tanımları, ödev konularının verilmesi NA
3İnsanın biyolojik yapısı Sorun, amaç, önem, varsayım, sınırlılık, yöntemin yazılması
4İnsanın psikolojik ve sosyolojik yapısı Sorun, amaç, önem, varsayım, sınırlılık, yöntemin yazılması
5Yapının nesne, çevre, sistem olarak tanımı Kaynak tarama
6Yapı biyolojisinin sistem yaklaşımı ile tanımlanması Kaynak tarama
7Yapının fiziksel, sosyal, iç ve dış çevre özelliklerindeki olumsuzluklar ve sağlık sorunu ilişkisi Makalenin yazılması, sunum hazırlama
8Sağlık sorunu oluşumunda risk ve risk değerlendirmesi Makalenin yazılması, sunum hazırlama
9Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
10Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
11Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
12Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
13Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
14Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
15Seminer, öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım90
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj00
Ödev1118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok