Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilgisayar Destekli Bina KurgusuMIM570437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüGörün Arun
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıAli Osman Kuruşçu, Mustafa Esat Güneş
Dersin AmacıAmaç binaları yapısal elemanlar (taşıyıcı, tamamlayıcı v.b.) açısından araştırma, sınıflandırma, görselleştirme yetisinin desteklenmesidir, elde edilen sonuçlar uzun vadede yapısal bir arşiv oluşturulmasına da yardımcı olacaktır. Ders sürecinde binaların öğrenciler tarafından görsel analizinin gerçekleştirilmesi, kademeli olarak çıktılar elde edilmesi, çıktıların değerlendirilmesi, düzenli bulgular sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiDersin ana içeriği yapı elemanlarının (taşıyıcı, tamamlayıcı v.b.) değerlendiri-lerek bilgisayar ortamında sistematik kurgulanmasıdır. Bu ders, yapıların mimari özelliklerini de göz önünde bulundurarak taşıyıcı sisteminin ve önemli yapım aşamalarının görselleştirilerek belgelenmesini ve bunu sağlayacak verilerin derlenmesini içermektedir. Ders veri toplama, kurgulama ve görselleştirme ve rapor oluşturma şeklinde üç bölüm içermektedir. Tüm bu aşamalarda kullanılmak üzere sunulan şablonlar Excel programı ile hazırlanmıştır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Detail Review of Architecture (2000-2010)
  • Constructing Architecture (Deplazes 2008)
  • Systems in Timber Engineering (Kolb 2008)
  • Structural Systems (Engel 2007)
  • Rudy, M. & Hauck, R. (2006). Spatial Cognition Support for the Mechanics of Building
  • Design: Explorative Learning of Design Principles through Three-dimensional Models of Structural Behavior. In E. Pearson & P. Bohman (Eds.), Proceedings of World
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bina sistemlerine bilimsel-analitik bir yaklaşım yolu edinilmesi
  2. Örnek binaların incelenmesi ile farklı çözüm alternatifleri konusunda bilgi ve tecrübe kazanılması
  3. Yapı elemanlarını özelliklerine göre tanımlayıp sınıflandırabilme ve sınıflandırılan bilginin bilgisayar ortamına eksiksiz aktarılması yetisinin kazandırılması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Analiz yöntemi ve çalışma süreçlerinin tanıtımı (araştırma, değerlendirme ve rapor), şablon tabloların dağıtılması.NA
2Yapı elemanların sınıflandırılabilmesi için temel alınacak kavramların incelenmesi, proje önerileri. Şablon tabloların incelenmesi
3Taşıyıcı sistemlerin malzemeye ve binanın işlevine göre sınıflandırılması, mesnet oluşumları, geçilebilen açıklıklar, yatay ve düşey elemanlar, taşıyıcı sistemin mekân oluşumuna ve mekân algılayışına olası etkileri, kurgulanacak örneklerin belirlenmesi. Araştırılmaya uygun proje önerilerinin tespiti
4Taşıyıcı sistem stabilitesini sağlama yöntemleri, koruma amaçlı yöntemler (kaplama, boyama), bu yöntemlerin mekân oluşumuna ve mekân algılayışına etkileri, üç boyutlu görsel oluşturma metodu (taşıyıcı sistem, bina örtüsü, detaylar). Araştırılmaya uygun proje önerileri ile ilgili veri tedariki
5Projelerin Taşıyıcı sistemlerinin değerlendirilmesi, yapısal elemanlar hakkındaki görsel ve yazılı veriler.Taşıyıcı Sistem çözümleme eskizleri
6Ana taşıyıcı sistemin üç boyutlu analizine dair geniş bilgi (akslar, yatay elemanlar, düşey elemanlar, çerçeveler, perdeli sistemler) Yatay ve düşey yük aktarımı, aynı metotla yapılmış araştırmalar ve genel anlamda inşaat kurgu örnekleri.Üç boyutlu görselin genel altyapısının hazırlanması
7Ana taşıyıcı sistemde stabilite, seçilen örneklere özel olarak stabilitenin üç boyutlu görselinin ne şekilde oluşturulacağının değerlendirilmesi, ana taşıyıcı sistem ile ilgili oluşan soruların işlenmesi.Ana taşıyıcı sistemin üç boyutlu hazırlanması
81. Ara SınavTüm işlenmiş konular
9Çatı ve cephe taşıyıcı sistemlerinin değerlendirilmesi, seçilen örneklere özel olarak çatı ve cephenin taşıyıcı sistemi, yapı ve eleman örtüsü.Detay altyapısının hazırlanması
10Yapı malzemeleri veya binanın işlevine bağlı detay oluşumları (kolon-kiriş bağlantıları, sabitleyici elemanlar v.b.) çözülecek detayların kesinleştirilmesi.Çatı ve cephenin üç boyutlu hazırlanması
11Mimari, taşıyıcı sistem kurgusu ve inşa yöntemi hakkında hazırlanacak raporun oluşturma metodu.Seçilen bir detayın üç boyutlu hazırlanması
12Raporun hazırlanmasına dair şablonun detaylı açıklanması (dosya strüktürü, çıktı ve verilerin adlandırılma veya numaralandırma yöntemi).Rapor için ön hazırlık
13Görselleştirmelerin sunulması, eksiklerin değerlendirilip tamamlanması, çözülmemiş sorunların incelenmesi.Raporun hazırlanması
14Teslime dair oluşan soruların işlenmesi, oluşturulan üç boyutlu görsellerin, araştırma sonucu edinilen verilerin ve şablona sadık kalınıp kalınmadığının rapor aşamasında bir kez daha kontrolü.Proje teslim hazırlığı
152. Ara Sınav - Dönem ödevi teslimi Tüm işlenmiş konular - Proje teslimi
16FinalContents of the prior lessons

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1515
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri110
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final120
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok