Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ekonometri IIKT330134300
ÖnkoşullarIKT2211 İstatistik I & IKT2212 İstatistik II
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Zorunlu @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Taştan
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı ekonometri biliminin temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir. Ekonometri verilerin iktisat teorisi ışığında sayısal analizi ile uğraşan bir sosyal bilim dalıdır. Ekonomik verilerin kendine has nitelikleri özel tahmin ve çıkarsama yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Ekonometri I dersinde kesit veri çerçevesinde temel tahmin ve çıkarsama yöntemleri incelenecektir.
Dersin İçeriğiBasit regresyon modeli, En Küçük Kareler Tahmin yöntemi ve tahmincileri, Klasik regresyon modeli, İstatistiksel çıkarsama, t, F ve LM testleri, sonlu örneklem ve asimptotik özellikleri, Kukla değişkenler, Model kurma hataları ve değişen varyans problemi ve testleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2nd ed., Thomson Learning, 2002 Ders Notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, temel ekonometrik analiz yöntemlerini kesit veri çerçevesinde kullanabilecektir.
  2. Regresyon modellerinin tahmini ve hipotez testlerine ilişkin teorik ve uygulama bilgisine sahip olacaktır.
  3. Sıradan En Küçük Kareler (OLS) tahmin yönteminin varsayımları ve bu varsayımların geçerli olmadığı durumlarda ortaya çıkan problemleriçözebilecektir,
  4. GRETL, Eviews gibi ekonometri paket programlarını kullanabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistik kavramlarını gözden geçirilmesi Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve amacı, ekonomik veri türleri, ekonometrik analizin adımları Ders kitabı (Ch.1, Appendix A, B,C)
2Basit regresyon modeli, En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin, Fonksiyon kalıbı ve ölçü birimleri Ders kitabı Ch.2
3Çok değişkenli regresyon modelinde tahmin problemi, EKK tahmincilerinin özellikleriDers kitabı Ch.3
4EKK tahmincilerinin sonlu örneklem özellikleri, sapmasızlık ve etkinlik, varsayımlar, Gauss-Markov TeoremiDers kitabı Ch.3
5Çok değişkenli regresyon modelinde çıkarsama problemi, EKK tahmincilerinin örnekleme dağılımlarıDers kitabı Ch.4
6Hipotez testleri: t-testi, aralık tahminiDers kitabı Ch.4
7Hipotez testleri: F-testi, doğrusal kısıtların testiDers kitabı Ch.4
81. arasınav
9EKK tahmincilerinin asimptotik özellikleri, tutarlılık, asimptotik etkinlik, asimptotik normallik, LM testiDers kitabı Ch.5
10Fonksiyon kalıbı, uyum iyiliği ölçüleri, kestirim ve kalıntıların analiziDers kitabı Ch.6
11Kukla değişkenler Ders kitabı Ch.7
122. arasınav
13Değişen varyans IDers kitabı Ch.8
14Değişen varyans IIDers kitabı Ch.8
15Fonksiyon kalıbı hataları, Ölçme hataları, temsili değişkenler, araç değişkenlerDers kitabı Ch.9
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok