Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ürün Seçim Yöntemleri IIMIM670437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBir ürün seçim yöntemini bir yapıda uygulayarak bu konuda beceri kazandırmaktadır.
Dersin İçeriğiYapı ürünlerinin tanım ve sınıflamaları, yapı ürünlerinde ilişkiler, özellikler, yapı ürünlerinin elde edilmesi, ürün bilgilerinin bilişimi, ürün seçiminin tasarım sürecindeki yeri, düzeyi ve temel adımları, çevresel etmenler ve gereksinmeler, yapı öğe ve bileşenlerinin işlev ve nitelikleri, zorunluluklar, ölçütler, değer ölçütleri, seçenek oluşturma, değerlendirme ve karar, karar denetimi (geri besleme).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ayşe Balanlı, Yapıda Ürün Seçimi, YUMFED Yayını No:4, İstanbul, 1997.
  • Ayşe Balanlı, Berrin Küçükcan, Üniversite Kütüphanelerinin Tasarımında Çevresel Etmenler” 21.Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 15, Edirne 22-24 Ekim 1998 ss.98-104,
  • Nihal Arıoğlu, “Yapı Ürünlerinin Seçimi İçin Bir Yöntem”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ FBE, İstanbul, 1993
  • İlgili zorunluluklar (yasa, yönetmelik, tüzük, yönerge, standart vb)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ürün seçimi ve ilkeleri konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
  2. Balanlı Ürün Seçim Yöntemi konusunda bilgilendirmek ve yöntemin uygulanması becerisini kazanmak
  3. Balanlı Ürün Seçim Yöntemini bir yapıda uygulayarak bu konuda beceri kazanmak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, yürütümü, program Yok
2Yapı ürünlerinin tanımı ve sınıflamaları Yok
3Yapı ürünlerinde ilişkiler, özellikler ve elde edilme Yok
4Ürün bilgileri Yok
5Uygulama konularının belirlenmesi Ders içeriğine yönelik uygulama konusunun araştırılması
6Ürün seçiminin tasarım sürecindeki yeri, düzeyi ve temel adımları Yok
7Çevresel etmenler ve gereksinmeler Yok
8Yapı öğe ve bileşenlerinin işlev ve nitelikleri Yok
9Öğrenci ile uygulama yapılan tasarıma ilişkin etmen ve gereksinmelerin tartışılması (uygulama) Öğrencinin uygulama yapılan tasarıma ilişkin etmen ve gereksinmeleri belirlemesi
10Zorunluluklar, ölçütler, değer ölçütleriYok
11Öğrenci ile uygulama yapılan tasarıma ilişkin işlev ve niteliklerin tartışılması Öğrencinin uygulama yapılan tasarıma ilişkin işlev ve niteliklerin belirlenmesi
12Ara sınav NA
13Seçenek oluşturma Yok
14Değerlendirme, karar ve geri besleme Yok
15Öğrenci ile uygulama yapılan tasarıma ilişkin çalışmaların bitirilmesi Öğrencinin uygulama yapılan tasarıma ilişkin çalışmalarını tamamlaması
16Yarıyıl sonu sınavı NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama320
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama33
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj00
Ödev1112
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok