Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Büro Binaları 2MIM620337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşen Ciravoğlu DEMİRDİZEN
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı Büro Binalarında çevre etkileşimi, yüksek yapılar, karmaşık işlevler ile kullanış kurguları üzerinden kullanış bileşenleri ve alt öğeleri konusunda uzmanlaşma sağlamaktır
Dersin İçeriğiDolaşım Kurgu ve Alternatifleri / Kullanış Bileşenleri ve Alt Ögeleri / Kullanıcı İhtiyaçları / Mekan Donatısı / Teknik ve Teknolojik Gereksinmeler / İşlevsel Yapı / İlişkiler Ağı / Çevre ile Etkileşim Büro binalarında tasarım ve yapım teknikleri üzerinde ileri araştırmalar yapmak için dolaşım kurgu ve alternatiflerinin irdelenmesi, farklı kullanışların bileşen ve alt öğelerinin incelenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların değişebilirliğinin araştırılması, mekan donatıları konusunda ileri bilgilendirmeler yapmak, değişen teknik ve teknolojik gereksinimlerin tasarım ve yapıma yansımasını incelemek, yapının işlev ve illişkilerini çözümlemek ve yeniden kurmak çalışma alanları olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu derste özellikle büro binalarında çevre ile etkileşimi ve yüksek yapıların oluşumu özelinde ileri araştırmalar yapılması özendirilmektedir. Ders, örnek ve vaka incelemesine dayalı çözüm arayışlarıyla zenginleştirilmiş bir kuramsal geliştirme alanı olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda büro binası örneklerine teknik geziler de yapılıp, konu ve sorunların birebir deneyimlenebilecek örnekler üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bilgilerin stüdyo ve seminer düzeni içinde karşılıklı aktarılması ve tartışılması esas olarak kabul edilmiştir. Derste, büro binalarının yöneticilerinin katılımıyla deneyim aktarılması da sağlanmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Acar, S, Kumrak, B., 1994, İş-Alışveriş Merkezleri Yapı’dan (3)Seçmeler, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Azman, F., 1988, Büro binalarında çekirdeğin oluşumu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Üniversitesi.
 • Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Akkal, L.B., 1993 İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, Literatür Yayıncılık L.t.d.
 • Duffy, F., Cave, C., Worthington, J., 1976, Planning Office Space, Nichols Publishing Company, New York.
 • Eldem, N, 1950, İdari ve Ticari Büro Binaları, Yeterlik Çalışması, İ.T.Ü., İstanbul.
 • Emiroğlu, E., 1977 Serbest Düzenli Büro Anlayışının Ülkemizdeki Kullanılabilirlik Şartları, Doktora Tezi, İ.T.Ü., Istanbul.
 • Gorbon F., 1978, Örgüt gereksinimlerine Uygun Büro Mekanı Planlaması için bir Yönetmelik Önerisi, Doktora Tezi, M.S.Ü., İstanbul.
 • Harris, A., D., Byron W. Engen, Fitch, E.W., 1991, Plannig and Desining the Office Environment.
 • Hascher, R., Jesca S., M. Klauck, B., A 2002. Design Manual: Office Buildings, Mabeg Kreuschner GMBH.
 • Kohn, A. E., Katz, P., 2002. Building Type Basics for Office Buildings, Kohn Pederson Fox.
 • Krekler, B., 1977. Etüd ve proje yönetim yapıları, Yaprak Kitabevi, Ankara
 • Pile, J., 1969. Second book of Offices, Whitney Library of Desing, New York
 • Pile, J., 1976. Interıors 3rd Book of Offices, Watson – Guptill Publications, New York
 • Saphier, M., 1968. Office Planning and Desing, Mc Graw Hill Book Comp., New York
 • Sieverts, E., 1980. Bürohaus – und Werwaltungsbau, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
 • Tekeli, D., Sisa, S., 1973. Projeler – Uygulamalar. Architectural Works 1954 – 1974, Yaprak Kitabevi, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Büro Binalarının tasarım/planlama ve uygulama konularında uzman bilgisine sahip olma.
 2. Büro Binalarında çevre etkileşimi, yüksek yapılar, karmaşık işlevler ile kullanış kurguları üzerinden kullanış bileşenleri ve alt öğeleri konusunda uzmanlaşma sağlamak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı, ders hakkında bilgi verilmesi, kaynakça aktarılması. Dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılmasıNA
2Büro Binalarında kullanış kurguları ve örnekleri. Kullanış bileşenleri ve alt ögeleri: [Yönetim, birimler vs. gibi] İlgili kavramlar. ÖrneklerNA
3Problem çözümü, uygulama ve tartışmaNA
4Çalışma bölümleri, çalışma türünün seçiminin etkileri. Çalışma ile doğrudan ilgili diğer unsurlar. NA
5Evrak ve iş akışının planlamada ele alınması, ilişkiler ağı. Çalışma çevresi ve türleri, iş istasyonları, mekan donatısı, dolaşım ve istif araçları, planlamaya etkileriNA
6Problem çözümü, uygulama ve tartışmaNA
7Öğrenci sunumlarıNA
8Büro binaları ile ilgili kullanıcı gereksinmeleri ve performans beklentileri. Teknik ve teknolojik gereksinmeler (enerji, akışkanlar, iletişim sistemleri). NA
9Güvenlikle ilgili çeşitli boyutlar: Çalışma binaları için alınması gereken önlemler, mimariye etkileri.NA
10Çekirdek, yatay ve düşey dolaşım öğeleri. Giriş ve dağılım holleri. Mekân hiyerarşileri. Halkla ilişkili ve ilişkisiz bölümler.NA
11Strüktür seçimi. Bina teknolojik öğelerinin koordinasyonu. Kanonik planlama ve boyutsal koordinasyon. Büro binalarında esneklik, değişebilirlik, gelişebilirlik.NA
12Arsa üzerinde bina öğeleri, konumlandırmaları ve kriterleri. Vaziyet planının oluşturulması. Örnekler üzerinde tartışması.NA
13Bina kabuğu, takı cepheler ve diğer uygulamalar.NA
14Büro binalarında projelendirme ve yapım onay süreçleri. Karar vericiler, proje ekibi ve tarafları. Çalışma modeli kurulması.NA
15Atölye çalışması: Verili sorunlar çerçevesinde üretim tesisi planlama alternatifleri ve çözümleme etütleri.NA
16Ödev teslimiNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım120
Laboratuar00
Uygulama120
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev00
Sunum/Jüri120
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar00
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama110
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj00
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer141
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok