Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sürdürülebilir Mimari 1MIM520837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnsanlık son yıllarda giderek doğayı daha fazla bozmakta, doğa aynı hızda kendini yenileyememektedir. Ayrıca her geçen yıl pek çok canlının nesilleri tükenmektedir. Bunun yanı sıra pek çok doğal kaynak sınırlı bir miktardadır, pek çok kaynak sadece kısa dönem çıkarları nedeniye bir mirasyedi mantığı ile yok edilmektedir. Doğa dengelerinin gitgide bozulduğu bu dünyada gelecek yıllarda sağlıklı bir biçimde yaşayabilmek istiyor ve bu dünyadaki değerlerden yararlanma hakkını sadece bize ait değil gelecek kuşaklara da ait olduğunu düşünüyorsak, doğa ile dengeli yaşam tarzlarını geliştirmemiz gerekmektedir. Sürdürülebilir mimari de bu tür bir yaşam tarzının organizasyonunu yaparak, yapılaşmasını sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu derste sürdürülebilir mimarlığın ne olduğu gerekçeleri, oluşum süreci ve biçimi ortaya konulmakta, konuya ilişkin sorunlar genel anlamda belirlenmekte, nüfus artışı, göç, şehirleşme, sanayileşme, kaynak tüketimleri ve çevre bozulmaları incelenmekte ve mimarlığın bu sorunu oluşturmadaki etkileri değerlendirilmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Atherton, C.C., Coop, C.A., Legal Requirements for Environmental Impact Reporting, Ed. McEvoy III, J., Dietz, T., Handbook for Environmental Planning, The Social Consequences of Environmental Change, New York, 1977, John Wiley and Sons.
 • Blume, J. (Der.), Housing for the Future, Projects in Germany 1996, Internations, 1996, Bonn, Germany
 • Bjorn Berge, The Ecology of Building Materials, Architectural Press, MA, USA, 2005
 • Breustedt, W., Energy Systems and Urban Design, Discussion Following the Enlargen Example, Jerkbrant, C., Jonasson, K., (Der.), German Swedish Seminar on Intergrated Planning-Ecological Systems and Physical Planning, Stockholm, Swedish Council for Building Research, 1983.
 • Givoni, B., Man, Climate and Architecture, London, Applied Science Pub., 1981.
 • Günther, T. S., Living Spaces-Sustainable Building and Design, 1998.
 • Kenber, O., Enerji Nedeniyle Çevre Sorunu Oluşturulmaması İçin Konut Tasarımında Kullanılabilecek Bir Denetim Modeli, (Doktora Tezi), İTÜ, 1993, Istanbul
 • Knowles, R.L., Sun Rhythm Form, Mass., The MIT Press, 1981
 • Knowles, R., Energy and Form, Mass. MIT Press, 1974
 • Koçitak, Dr. S., Termik Santral Uçucu Küllerinin Hafif Yapı Malzemeleri Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Tübitak Mg., Proje No. 429, Tübitak Bilgi Profili, No. 72.
 • Mostaedi, A., Sustainable Architecture, Low Tech Houses, 2002.
 • Mostaedi, A., Sustainable Architecture, High Tech Houses, 2003.
 • National Commission on the Environment, Choosing a Sustainable Future, Island Press, Wash. DC, 1993.
 • Önel, H., Yapılarda Alınacak Önlemlerle Hava Kirliliğinin Azaltılması Üzerine Bir İnceleme, (Doçentlik Tezi), İDMMA, 1978, Istanbul
 • Prasad, D.
 • Richard L. Crowther, Ecologic Architecture, Butterworth Architecture, Boston, 1992
 • Roaf, S., Ecohouse 2: A Design Guide, Arch. Pres, 2003.
 • Slessor, C., Eco-Tech Sustainable Architecture and High Technology, Thames Hudson, 1997.
 • Steadman, P., Energy and Patterns of Land Use, Ed. Watson, D., Energy Conservation Through Building Design, 1979.
 • Steadman, P., Energy Environment and Building, Cambridge, Cambridge University Press, 1975.
 • Steadman, P., Energy, Environment and Building Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
 • Steele, James, Ecological Architecture, Thames Hudson, London, 2005
 • Stein, R., Architecture and Energy, Anchor Press, New York, 1977.
 • Stein, R., Serber, D., Energy Required for Building Construction, Ed. D. Watson, Energy Required for Building Design, McGraw Hill, New York, 1979.
 • Swedish Council for Building Research, Energy in the Built Environment, Spangbergs, Tryckeri AB, Stockholm, Sweden, 1988
 • Twidell, J., Wier, T., Renewable Energy Resources, Cambridge, The University Press, 1986.
 • U.N. Centre for Human Settlements (Habitat), Earth Construction Technology, UNHABITAT, 1992, Nairobi, Kenya
 • U.N. Centre for Human Settlements (Habitat), Energy for Building, UNHABITAT, 1991, Nairobi, Kenya
 • Wines, James, Green Architecture, Taschen, Koln, 2000
 • Yeang, Ken, Ecodesign, Wiley Academy, New Jersey, USA, 2006
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerilerin kazanılması
 2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulama becerisi
 3. Tasarımın çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlikle ilişkisini dikkate alma ve bu alanda proje ve araştırma becerisi edinme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı, ders hakkında bilgi verilmesi, kaynakça aktarılması. Dersin yürütülme biçiminin (yönteminin) öğrencilerle tartışılması. NA
2Sürdürülebilir mimarlık nedir? Konuyla ilişkili tanımlar nelerdir? İlişki, benzerlik ve farklılıkları nedir? NA
3Sürdürülebilir mimarinin gelişim süreci nasıl olmuştur. Ortaya çıkışı ve tarih boyunca örnekleri olup olmadığı. NA
4Doğada sürdürülebilir yaşam tarzları ne şekilde oluşmaktadır. NA
5Ekoloji tanımı, ekosistem elemanları, ekosistem ilişkileri nedir. NA
6İnsanın ekosisteme etkileri, nüfus artışları, göç, şehirleşme, yerleşmenin kaynak kullanımlarıNA
7Mimarlığın ekosisteme etkileri (genel). NA
8Ara SınavNA
9Binaların dış ortama bağlılıkları.ve etkilenmeleri. NA
10Binaların dış ortama etkileri.NA
11Zararsız etkileşimlerin kurgusu.NA
12Dünya kaynaklarının sınırlarıNA
13Ekolojik tasarımın ana ilkeleri.NA
14Öğrencilerin konuyla ilgili çalışmaları sunmalarıNA
15Öğrencilerin konuyla ilgili çalışmaları sunmalarıNA
16Final Sınav NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Ödev160
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer137
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok