Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Geleneksel Yapım Teknikleri 1MIM560137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüUzay Yergün
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTarihsel süreçte Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin yapı üretiminde kullandığı malzeme ve yapım tekniklerinin tanıtılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerin farklı malzemelerle inşa edilmiş mimari elemanların yapım tekniklerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini çözümleyebilecek, bölgesel ve dönemsel farklılıkları tespit edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Yerinde gözlem ve inceleme dayalı ödevlerle geleneksel malzemeleri ve yapım tekniklerini tanımaları, mimari elemanlar arasındaki ilişkileri anlamalarına yönelik bilgi ve beceri kazanımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiYığma Yapım Teknikleri / Ahşap Yığma Yapım Tekniği / İskelet Yapım Teknikleri / Ahşap İskelet Yapım Tekniği / Yığma Taş Yapım Tekniği / Yığma Kerpiç Yapım Tekniği / Yığma Tuğla Yapım Tekniği / Düşey Taşıyıcılar: Duvarlar ve Almaşık Duvarlar / Düşey Taşıyıcılar: Ayak, Dikme ve Sütunlar / Yatay Taşıyıcılar: Temel, Döşeme ve Tavanlar / Çatı kaplamaları (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri) / Konular ile ilgili belgesel gösterimleri / Geleneksel yapım tekniklerini yerinde inceleme gezileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tayla, Hüsrev. Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları, TAÇ Vakfı Yayını, C.1, İstanbul, 2007.
 • Ahunbay, Zeynep. “Mimar Sinan Yapılarında Kullanılan Yapım Teknikleri ve Malzeme”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 1988, s. 531-538.
 • Aktuğ, İlknur. “16. Yüzyılda Kullanılan Bazı İnşaat Malzemeleri ve Kullanım Yerleri”, II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İ.T.Ü., 28 Nisan-2 Mayıs 1986, 16. Yüzyılda Türk ve İslam Bilim ve Teknolojisi, Bildiriler, C.1, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi Yayını, 1986, s. 71-76.
 • Günay, Reha. Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, YEM Yayın, İstanbul, 1998.
 • Başgelen, Nezih. Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Batur, Afife. “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Üzerine”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, C.2, S.2, İstanbul, 1970, s. 135-208.
 • Aksoy, Pınar. “Taş İşleme Sanatı”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım, 28-29 Eylül 2009, KUDEB Yayını, İstanbul, 2009.
 • Dal, Murat; Angı, Serkan; Eyüboğlu, Rahmi. “İstanbul’daki Bazı Tarihi Yapılarda Kullanılan Yapı Taşlarının Kökenleri ve Getirildikleri Yerler”, Mimarlıkta Malzeme, Sayı: 6, İstanbul, 2007, s.72-76.
 • Tekinmirza, Ferhan. Dolmabahçe Sarayı’nın İç Süslemelerinde Kullanılan Teknikler ve Mekanlardaki Dağılımı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008.
 • Celal Esad Erseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB Yayını, İstanbul, 1960.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Dönem ve yörelere göre değişen yerel ve geleneksel yapım tekniklerini tanıyabilme becerisi
 2. Anadolu mimarisine özgü geleneksel mimari malzemeleri tanıyabilme becerisi
 3. Mimari elemanların yapım tekniklerini ve birbiri ile olan ilişkilerini dönemsel değişimler çerçevesinde karşılaştırma becerisi
 4. Osmanlı mimarlığında yer alan batı etkili ithal malzeme ve yapım tekniklerini ayırt edebilme becerisi
 5. Geleneksel yapım teknikleri ve malzemelerinin korunması gerektiğini kavrayabilme becerisi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin tanıtılması, haftalık programın verilmesi, ödev konularının tespitiNA
2Yığma Yapım Teknikleri / Ahşap Yığma Yapım Tekniği (ahşap malzemenin tanımı, özellikleri) İlgili kaynaklarda araştırma
3Ahşap İskelet Yapı Tekniği (dolgu malzemeleri)İlgili kaynaklarda araştırma
4Kagir Yığma Yapım Teknikleri: Taş (türleri, özellikleri ve Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde taş malzeme)İlgili kaynaklarda araştırma
5Kagir Yığma Yapım Teknikleri: Kerpiç ve Tuğla (üretim biçimleri, özellikleri ve Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kerpiç ve tuğla malzeme)İlgili kaynaklarda araştırma
6Ara sınav 1 / Belgesel gösterimi NA
7Düşey Taşıyıcılar: Duvarlar - Almaşık Duvarlar (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
8Düşey Taşıyıcılar: Ayak, Dikme ve Sütunlar (malzeme yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
9Yatay Taşıyıcılar: Döşemeler (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
10Yatay Taşıyıcılar: Tavanlar (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
11Yatay Taşıyıcılar: Temeller (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
12Ara sınav 2 / Şantiye Gezisi NA
13Çatı kaplamaları (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri)İlgili kaynaklarda araştırma
14Ödev sunumları 1Yerinde yapı inceleme ve ilgili kaynaklarda araştırma
15Ödev sunumları 2Yerinde yapı inceleme ve ilgili kaynaklarda araştırma
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması26
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev410
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması25
Sınıf Dışı Ders Çalışması108
Derse Özgü Staj
Ödev415
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok