Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı MIM570637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüGörün Arun
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıAli Osman Kuruşçu, Mustafa Esat Güneş
Dersin AmacıAmaç, depremin oluşumu ve nedenlerini anlatmak, depremle ilgili temel tanımları vermek, depremin doğada ve yapılarda yaptığı etkileri anlatmak, bu etkilere karşı koymak için yapı sınıflarına bağlı olarak alınacak tedbirleri ve tasarım kriterlerini anlatmak
Dersin İçeriğiDepremlerin oluşumu / deprem parametreleri / yapı-zemin ilişkisi / betonarme, prefabrike beton, çelik, ahşap ve yığma yapılarda depreme dayanıklı tasarım ilkeleri, deprem hasarlarının belirlenmesi, salınım kontrolü, depreme dayanıklı tasarım örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Z.Celep, N.Kumbasar,; Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul 2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Deprem nedenleri ve depremin yıkıcı etkilerinin anlaşılması
  2. Deprem kuvvetlerinin öğrenilmesi
  3. Deprem kuvvetleri dikkate alınarak yapı tasarımının öğrenilmesi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin genel kapsamı-Temel KavramlarNA
2Dünyanın yapısı, lehva tektoniği, faylanma mekanizmaları NA
3Tsunamiler, heyelan, zemin sıvılaşması vb. etkiler, aktif fay kuşakları, büyüklük, şiddet karşılaştırmaları NA
4Kuzey Anadolu Fayı, Deprem bölgeleri, Temel titreşim karakteristikleri, Dinamik hareket denklemi, sönümsüz serbest titreşim, rezonans NA
5Yapı Dinamik karakteristikleri, zemin hakim periyodu, yapının deprem tepkisi, zemin cinsine göre yapı riskinin değerlendirilmesi NA
6DBYBHY’e göre tasarım Spekturumu oluşturulması, Spektral hesap, plan ve kesitte düzensizliklerle ilgili kısıtlamalar NA
7Taşıyıcı sistem düzenlenmesi, tasarım aşamasında depreme dayanım için alınacak önlemlerNA
8Burulma etkisi, yumuşak kat hesabı ve önlemi, spektral analiz NA
9Ara sınavNA
10Tasarım kriterleri, dilatasyonlar, çekiçleme etkisi, kısa kolonlar, Betonarme yapıların depreme dayanıklı tasarımı NA
11Betonarme kolon ve kiriş tasarımı, donatılar, düğüm noktaları, perdeler, döşemeler, merdivenler, temellerNA
12Prefabrike yapıların depreme dayanıklı tasarımı NA
13Çelik Yapıların depreme dayanıklı tasarımı NA
14Deprem yüklerine karşı yapısal kontrol (aktif, pasif) sistemleri NA
15Seminer Sunumlar NA
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması120
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok