Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriOKL417136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüÜmmühan Yeşil Dağlı
Dersi Veren(ler)Ümmühan Yeşil Dağlı
Asistan(lar)ıFeride Gök
Dersin AmacıÖğrencilerin; bilimin tanımı, işlevleri, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, türleri, veri toplama araçları ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konularda bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmelerine yardımcı olmaktır
Dersin İçeriğiBilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri, Bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, temel nitelikleri, Bilimsel araştırmanın türleri, Araştırma problemi, amaç, önem ve sınırlılıkların anlatılması, Varsayımlar ve tanımların anlatılması, Araştırma modellerinin anlatılması, Evren ve örneklemin ve türlerinin anlatılması, Veri toplama araçlarının ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konuların anlatılması, Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliğini sınama yöntemleri, Araştırma verilerinin çözümü, bulgular ve yorumun anlatılması, Bulgular ve yorum, özet, tartışma ve önerilerin anlatılması, Makale ve tez yazım kurallarının anlatılması,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arseven, Ali D.(2001) Alan araştırma yöntemi (2. basım). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Arlı, Mine; Nazik, Hamil (2004). Bilimsel araştırmaya giriş (3. basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karasar, Niyazi (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. basım).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler bilimsel araştırmayı tanımlar, aşamaları ve temel niteliklerini sıralar.
 2. Öğrenciler bilimsel araştırmanın türlerini açıklar.
 3. Öğrenciler araştırma problemi, amaç, önem ve sınırlılıklarını açıklar.
 4. Öğrenciler araştırma modellerini karşılaştırır.
 5. Öğrenciler evren ve örneklemi tanımlar.
 6. Öğrenciler veri toplama araçlarının ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konuları sıralar.
 7. Öğrenciler veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliğini sınama yöntemlerini açıklar.
 8. Öğrenciler özet, tartışma ve öneriler bölümlerini açıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri3 nolu kaynak
2Bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, temel nitelikleri,3 nolu kaynak
3Bilimsel araştırmanın türleri3 nolu kaynak
4Araştırma problemi, amaç, önem ve sınırlılıkları1 ve 2 nolu kaynaklar
5Varsayımlar ve tanımlar1 ve 2 nolu kaynaklar
6Araştırma modelleri1 ve 2 nolu kaynaklar
7Evren ve örneklemin ve türleri1 ve 2 nolu kaynaklar
8Ara sınav sınav
9Veri toplama araçlarının ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konular1 ve 2 nolu kaynaklar
10Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliğini sınama yöntemleri1 ve 2 nolu kaynaklar
11Araştırma verilerinin çözümü, bulgular ve yorum1 ve 2 nolu kaynaklar
12Özet, Tartışma ve Öneriler1 ve 2 nolu kaynaklar
13Makale ve tez yazım kuralları1 ve 2 nolu kaynaklar
14Makale ve tez yazım kuralları1 ve 2 nolu kaynaklar
15Değerlendirme1, 2 ve 3 nolu kaynaklar
16Finalsınav

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler125
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok