Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz YöntemleriEHM523437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Doktora Programı
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Herman Sedef
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciler, şerit ve mikroşerit sistemlerin analiz yöntemlerinin ve yeni tekniklerin geliştirilmesi süreçlerini anlama ve çözümleme becerilerini kazanacaklar.
Dersin İçeriğiŞerit Sistemlerin Tanıtımı: Mikrodalga İntegre Devreleri. Mikrodalga integre devrelerinin devre formları. Yapım Teknikleri ve Beslenmeleri: Mikrodalga integre devrelerinin teknolojisi. Monolitik teknoloji, hibrit teknoloji. Monolitik ve hibrit teknolojilerin karşılaştırılması. Yüksek dirençli yarıiletken tabanların özellikleri. Hibrit devreler için taban malzemeleri. Kalın ve ince film teknolojileri. Diğer film malzemeleri. MIC’lerde aktif devrelerin karakteristikleri. Mikroşerit transmisyon hatları: Mikroşerit hat yapılarının sanki TEM analizi. Şerit Sistemlerin TEM Analizi İçin Bir Genel İntegral Denklem Yöntemi. Mikroşerit hatların dalga teorisi analizi: Işıma ve sonlandırma. Helmholtz denklemine dayalı yöntemler. Hilbert, Wiener-Hopf problemlerine dayalı yöntemler. Şerit yapıda mikrodalga integre devrelerinde devre elemanları. İndüktör, rezistör, kapasitör yapıları. 12 GHz’de dağıtılmış parametreli elemanların performansları ve ölçümleri. Dağıtılmış elemanlı devre uygulamaları. Tümleştirilmiş ferromagnetik cihazlar: Sınırlı ortamda elektromagnetik dalga yayılımı. Tümleştirilmiş ferit faz kaydırıcılar. Sirkülatörler, ayrıtta kılavuzlamalı yapılar. Kuple mikroşerit transmisyon hatlarında mikrodalga yayılımı: Kuplajlı mikroşerit yapıları. Sanki- TEM yaklaşımında doğal modlar. Sayısal Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Bilgisayar destekli tasarım. Simülasyon, optimizasyon. Şerit Yapıda Mikrodalga devrelerinin analizi: Kaskat bağlı dağıtılmış elemanların analitik karakteristikleri. Performans simülasyonu teknikleri. Optimizasyonun esasları: Sistem optimizasyonunda hata sıfırlama metodu (DEMON). Güncel araştırma problemlerinin tanıtılması. Yeni çıkan yöntemlerin tanıtılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • T. Şengör, Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri, Ders Notları (basılı değil).
 • T. Şengör, Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler, Ders Notu (basılı değil).
 • T. Sengor, Elektromagnetik Teoride Kuantitatif Yöntemler, Ders Notu (basılı değil).
 • T. Sengor, Serit Sistemlerin Analizinde Yeni Bir Yontem, MMLS Tezi, Istanbul Teknik Universitesi, Elektrik Fakültesi, 1981.
 • F. B. Hildebrand, "Finite-Difference Equations and Simulations", Prentice-Hall, Inc., 1968.
 • R. Mittra, Computer Techniques for Electromagnetics, Pergamon Press Ltd., N. Y., 1973.
 • M. K. Jain, "Numerical Solution of Differential Equations", Wiley-Eastern Limited, 1984.
 • K. S. Kunz and R. J. Luebbers, The Finite Difference Time Domain Method for Electromagnetics, CRC Press, 1993.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Şerit ve mikroşerit sistemlerin analiz yöntemlerinin ve yeni tekniklerin geliştirilmesi süreçlerinin anlaşılmasına ilişkin sistematik ve kuramsal becerileri kazanacaklar.
 2. Öğrenciler, özgün metot oluşturma süreçlerinin bilgisini ve becerilerini kazanacaklar.
 3. Öğrenciler, analitik düşünme problem çözme yaklaşımlarını ve tekniklerini geliştirme süreçlerini öğrenecekler.
 4. Öğrenciler, şerit ve mikroşerit sistemlere ilişkin problemleri, bu problemlerin modellenmesini ve çözümlerini öğrenecekler.
 5. Öğrenciler, şerit ve mikroşerit sistemlere ilişkin problemler ile ilgili orijinal ve bağımsız yazılım geliştirme süreçlerini kavrayacaklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Şerit Sistemlerin Tanıtımı:Mikrodalga İntegre Devreleri. Mikrodalga integre devrelerinin devre formları.Ders Notu
2Yapım Teknikleri ve Beslenmeleri: Mikrodalga integre devrelerinin teknolojisi. Monolitik teknoloji, hibrit teknoloji. Monolitik ve hibrit teknolojilerin karşılaştırılması. Yüksek dirençli yarıiletken tabanların özellikleri. Hibrit devreler için taban malzemeleri. Kalın ve ince film teknolojileri. Diğer film malzemeleri. MIC’lerde aktif devrelerin karakteristikleri.1. haftanın konuları.
3Mikroşerit transmisyon hatları: Mikroşerit hat yapılarının sanki TEM analizi.2. haftanın konuları.
4Şerit Sistemlerin TEM Analizi İçin Bir Genel İntegral Denklem Yöntemi.3. haftanın konuları.
5Mikroşerit hatların dalga teorisi analizi: Işıma ve sonlandırma. Helmholtz denklemine dayalı yöntemler. Hilbert problemine dayalı yöntemler.4. haftanın konuları.
6Wiener-Hopf problemine dayalı yöntemler.5. haftanın konuları.
7Şerit yapıda mikrodalga integre devrelerinde devre elemanları. İndüktör, rezistör, kapasitör yapıları. 12 GHz’de dağıtılmış parametreli elemanların performansları ve ölçümleri. Dağıtılmış elemanlı devre uygulamaları.6. haftanın konuları.
8Yıliçi Sınavı.1-7. haftanın konuları.
9Tümleştirilmiş ferromagnetik cihazlar: Sınırlı ortamda elektromagnetik dalga yayılımı. Tümleştirilmiş ferit faz kaydırıcılar. Sirkülatörler, ayrıtta kılavuzlamalı yapılar.8. haftanın konuları.
10Kuple mikroşerit transmisyon hatlarında mikrodalga yayılımı: Kuplajlı mikroşerit yapıları. Sanki- TEM yaklaşımında doğal modlar.9. haftanın konuları.
11Sayısal Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Bilgisayar destekli tasarım. Simülasyon, optimizasyon.10. haftanın konuları.
12Şerit Yapıda Mikrodalga devrelerinin analizi: Kaskat bağlı dağıtılmış elemanların analitik karakteristikleri.11. haftanın konuları.
13Yıliçi Sınavı.1-12. haftanın konuları.
14Performans simülasyonu teknikleri. Optimizasyonun esasları: Sistem optimizasyonunda hata sıfırlama metodu (DEMON).13. haftanın konuları.
15Güncel araştırma problemlerinin tanıtılması. Yeni yöntemlerin tanıtılması. Mazeret Sınavı.14. haftanın konuları.
16Final Sınavı.1-15. haftanın konuları.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım381
Laboratuar
Uygulama51
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev51
Sunum/Jüri11
Projeler11
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar255
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama53
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev511
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler154
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarDersin dili İngilizce de olabilir. Güz yarıyılında da açılabilir.