Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler HRT512237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüVOLKAN ÇAĞDAŞ
Dersi Veren(ler)FATMAGÜL KILIÇ GÜL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDers öğrencilere aşağıdaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. Küme değerleme sistemlerinin kapsamı, bileşenleri ve hedefleri 2. Küme değerlemesine ilişkin temel kavramlar ve süreçler 3. Küme değerlemesinde model belirleme ilkeleri 4. Küme değerlemesinde model çözümleme teknikleri 5. Küme değerlemesinde performans ölçüm teknikleri
Dersin İçeriğiDeğerleme teorisi; Değerleme modelleri; Çoklu regresyon analizi; Yapay sinir ağları; Oran çalışması; Bilgisayar Destekli Küme Değerlemesi (CAMA); Küme değerleme sisteminin organizasyonel boyutu; Değerleme standartları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gloudemans, R.J., 1999. Mass Appraisal of Real Property, International Association of Assessing Officers, Chicago.
  • IAAO, 1996. Property Assessment Valuation, International Association of Assessing Officers, 2nd Edition, Chicago.
  • IAAO, 1990. Property Appraisal and Assessment Administration (edts: J.K. Eckert, R.J. Gloudemans, R.R. Almy), International Association of Assessing Officers, Chicago.
  • Çağdaş, V., 2007. Türkiye İçin Bir Emlak Vergi Sistemi Tasarım Modeli Önerisi. Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • IAAO, 1999. Standards on Ratio Studies, Association of Assessing Officers, Chicago.
  • IAAO, 1997. Standards on Property Tax Policy, Association of Assessing Officers, Chicago.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, taşınmaz piyasasının arz-talep dengesini açıklayan modeller kurabilme becerisini kazanır.
  2. Öğrenci, küme değerlemesi modellerini uygun analiz araçlarıyla çözümleyebilme becerisini kazanır.
  3. Öğrenci, küme değerlemesinde performans değerlendirmesi yapabilme becerisini kazanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri NA
2Değerleme teorisi: Küme değerlemesi ve tek taşınmaz değerlemesi NA
3Küme değerleme sistemlerinin içeriği, bileşenleri, işlevleri NA
4Küme değerleme sistemlerinin içeriği, bileşenleri, işlevleri NA
5Küme değerlemesinde model belirleme: Veri türleri, veri dönüşümleri, taşınmaz piyasasının tabakalandırılması NA
6Küme değerlemesinde model belirleme: Veri türleri, veri dönüşümleri, taşınmaz piyasasının tabakalandırılması NA
7Küme değerlemesinde model çözümleme: Maliyet, gelir ve karşılaştırma modellerinin çözümlenmesi NA
8Küme değerlemesinde model çözümleme: Maliyet, gelir ve karşılaştırma modellerinin çözümlenmesi NA
9Küme değerlemesinde performans ölçümü: Oran çalışmaları, oran çalışması istatistikleri, değerleme düzeyi ve tekdüzeliği NA
10Küme değerlemesinde performans ölçümü: Oran çalışmaları, oran çalışması istatistikleri, değerleme düzeyi ve tekdüzeliği NA
11Küme değerlemesine ilişkin uluslararası çalışmalar ve standartlar NA
12Bilgisayar Destekli Küme Değerlemesine (CAMA) giriş NA
13Proje sunumu NA
14Proje sunumu NA
15Proje sunumu NA
16Final sınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer345
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok