Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fiziksel Jeodezi HRT318123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCÜNEYT AYDIN
Dersi Veren(ler)FATMAGÜL KILIÇ GÜL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıJeodezinin sorununun yalnızca fiziksel yeryüzü üzerinde ölçülen parametreler yardımıyla yeryuvarı elipsoidini belirlemek değil, bunun yanında yeryuvarının iç gravite alanını zamanın bir fonksiyonu olarak belirlemek olduğunu vurgulayarak bu problemin geometrik (yeryuvarının biçimi) ve fiziksel (gravite alanı) boyutlarını birleştiren kuramı vermek. Bu kuram ile uydu jeodezisi ve GPS ile ilgili konulara (derslere) altlık oluşturan bilgi birikimini sağlamak.
Dersin İçeriğiPotansiyel kuramının temelleri; Yeryuvarının ölçüsünün geometrik yöntemleri, jeodezik koordinat sistemleri, astronomik jeodezi, astro-jeodezik yöntemler ile jeoitin belirlenmesi, çekül sapmalarının sıklaştırılması, elipsoidin belirlenmesi; Yeryuvarının ve yer ağırlık alanının gravimetrik belirlenmesi, Birinci yaklaşıklı yeryüzü, yükseklik anomalisi, fiziksel jeodezinin temel denklemi, Stokes formülü, gravimetrik çekül sapması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Işık, B, Fiziksel Jeodezi, YTÜ L. Ders Notları.
  • Işık, B, Soru ve Yanıtlar ile Fiziksel Jeodezi, YTÜ L. Ders Notları.
  • Heiskanen W.A. ve Moritz H., (1967). Physical Geodesy, Freeman, San Francisco, London; Çeviren: Gürkan, O., (1984), Fiziksel Jeodezi, KTÜ Matbaası, Trabzon.
  • Hofmann-Wellenhof, B. ve Moritz, H., (2006). Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien-Newyork.
  • Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin.
  • Tuğluoğlu, A., (1984). Potansiyel Kuramı, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı 171, Yıldız Üniversitesi Matbaası, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler jeodezinin gerçek ile olan ilişkisini kurar.
  2. Öğrenciler karmaşık fiziksel jeodezi formüllerini kullanır.
  3. Öğrenciler fiziksel jeodezi konularını global ve yerel ölçekte irdeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Jeodezinin tanımı ve bölümlendirilmesi, Jeodezinin sorunu, Newton çekim yasası, Çekim kuvvetinin vektörel gösterilişi Ders notları
2Yeryuvarının gerçek gravite alanı, potansiyel kavramı, Dolu bir cismin potansiyel fonksiyonu, Laplace denklemi Ders notları
3Yeryuvarının gerçek gravite potansiyeli, Jeopotansiyel yüzeyler ve çekül eğrileri, Normal gravite alanı Ders notları
4Doğal ve model ortak (dik ve eğri) koordinat sistemleri, Doğal yerel ve model yerel (dik ve kutupsal) koordinat sistemleri Ders notları
5Astronomik jeodezinin konusu, Astro-jeodezik çekül sapması ve hesabı, Yatay açıların elipsoit yüzeyine indirgenmesi Ders notları
6Ölçülen uzunlukların elipsoit yüzeyine indirgenmesi, Başucu uzaklığının elipsoit normaline indirgenmesi ve trigonometrik yükseklik belirlemesi, Jeoit belirleme yöntemleri Ders notları
7Astro jeodezik yöntemler ile jeoitin belirlenmesi (astronomik nivelman), Çekül sapmalarının interpolasyon yöntemleri, Başucu açısı ölçümleri ile sıklaştırma, Torsiyon terazisi, Gravimetrik yöntem (Astro-gravimetrik nivelman) NA
8Ara sınav 1Ders notları
9Topoğrafik izostatik interpolasyon, Astro-jeodezik sistemlerin yöneltilmesi ve elipsoitin belirlenmesi Ders notları
10İki nokta arasındaki uzaklığın tersinin seriye açılması (Legendre polinomları), Laplace denkleminin küresel koordinatlar ile İfadesi ve çözümü Ders notları
11Küresel fonksiyonların tanımı, Laplace küresel fonksiyonları, Legendre küresel fonksiyonları, Potansiyel kuramının sınır-değer problemleri Ders notları
12Nivo sferoidi, Birinci yaklaşıklıklı yer yüzeyi (Tellüroit), Yükseklik anomalileri / Ara sınav 2Ders notları
13Fiziksel jeodezinin temel denklemiDers notları
14Stokes integral formülü, Gravimetrik çekül sapması (Vening Meinesz integral formülü) Ders notları
15Ağırlık ivmesinin indirgemesi, Serbest hava indirgemesi, Yükseklik kavramı ve bilimsel yükseklikler Ders notları
16Yılsonu sınavı NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok