Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Taşınmaz Değerlemesi HRT452224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüVOLKAN ÇAĞDAŞ
Dersi Veren(ler)FATMAGÜL KILIÇ GÜL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDers öğrencilere aşağıdaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. Taşınmaz değerlemesinin temel kavramları 2. Taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat 3. Değerleme verilerinin analizi 4. Değerleme yöntemleri
Dersin İçeriğiVergilendirme, sermaye piyasası, toprak düzenlemeleri ve kamulaştırma amaçlı taşınmaz değerleme uygulamaları; Değerleme verileri; Değerleme yöntemleri; Raporlama teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Açlar A. ve Çağdaş V., 2008. Mühendis, Mimar ve Uzmanlar İçin Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler taşınmaz değerlemesi ile ilgili temel kavramları bilir.
  2. Öğrenciler taşınmaz değerlemesi ile ilgili yöntemleri kullanır.
  3. Öğrenciler uygun veri ve yöntemleri kullanarak kamu ve özel sektör gereksinimleri için taşınmaz değerlemesi yapar..

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri NA
2Taşınmaz değerlemesine girişNA
3Vergilendirmede değerleme: Emlak Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi NA
4Sermaye piyasasında değerleme: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul sertifikaları NA
5Kentsel ve kırsal toprak düzenlemelerinde değerleme NA
6Kamulaştırmada değerleme: Kamulaştırma mevzuatı NA
7Kamulaştırmada değerleme: Kamulaştırma mevzuatı NA
8Ara sınav 1NA
9Değerleme verilerinin analizi NA
10Değerleme yöntemleri: Karşılaştırma yöntemi NA
11Değerleme yöntemleri: Maliyet yöntemi NA
12Değerleme yöntemleri: Gelir yöntemi NA
13Değerleme yöntemleri: Iskontolu nakit akış yöntemi, kalıntı yöntemi NA
14Değerleme yöntemleri: Iskontolu nakit akış yöntemi, kalıntı yöntemi ve Ara sınav 2NA
15Değerleme raporları NA
16Yıl sonu sınavı NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev00
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)146
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok