Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimyada İstatistik YöntemlerKIM334222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüAbdürrezzak Emin Bozdoğan
Dersi Veren(ler)Emine KARAKUS
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders deneyleri tasarlamada,yürütmede ve istatistiksel metodları kullanarak sonuçlardan mümkün olan en fazla bilgiyi elde etmede kimyacılara yardımcı olacaktır
Dersin İçeriğiHata Tipleri. Tekrarlanan ölçümlerin istatistiği. Anlam testleri. Ölçümlerin kalitesi. Kalibrasyon Metodları: regresyon ve korelasyon. Parametrik olmayan metodlar. Deneysel tasarım ve optimasyon.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry,Fifth Edition, Pearson, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler istaistiksel metodları öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler istatistiksel metodları deneysel verilere uygulayacaklardır.
  3. Öğrenciler, sonuçlardan en fazla bilgiyi elde edebilmek için metodları optimize edeceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hata tipleriDers Kitabı(Bö.1)
2Otalama ve standart sapma. Tekrarlanan ölçümlerin dağılımı. Log-normal dağılım. Ortalamanın örnekleme dağılımı. Ders Kitabı(Bö2)
3Ortalamanın güven limitleri. Sonuçların sunulması. Güven limitlerinin diğer kullanımları. Rasgele ve sistematik hataların yayılımı.Ders Kitabı(Bö.2)
4Deneysel ortalamanın bilinen bir değer ile karşılaştırılması. İki deneysel ortalamanın karşılaştırılması. Eşleşmiş t-testi.Tek-taraflı ve iki-taraflı testler. F-testiDers Kitabı(Bö.3)
5Atılacak veriler. Varyans analizi. Ki-kare testi. Dağılımın normalliğinin testi. Anlam testlerinden çıkarılan sonuçlarDers Kitabı(Bö.3)
6Örnekleme. Varyansların ANOVA ile ayrılması ve tahmini.Örnekleme stratejisi. İki-örnek grafiği. Ders Kitabı(Bö.4)
7Ortak çalışmalar. Ortalama ve aralıklar için Shewhart grafikleri. Proses yeterliliği. Ortalama çalışma uzunluğu. Cusum grafikleri. Kabul örneklemesi. Ders Kitabı(Bö.4)
8Ara sınav
9Enstrümental analizde kalibrasyon grafikleri. Korelasyon katsayısı. x üzerine y nin regresyon doğrusu. Regresyon doğrusunun eğimi ve kesim noktasındaki hatalar Ders Kitabı(Bö.5)
10Konsantrasyon ve rasgele hatasının bulunması. Teşhis limitleri Standart katmalar metodu. Analitik metodların karşılaştırılması için regresyon doğrularının kullanılması. Ağırlıklı regresyon doğruları Ders Kitabı(Bö.5)
11İki doğrunun kesişimi. ANOVA ve regresyon hesaplamaları.Eğri uydurma. Regresyonda atılacak verilerDers Kitabı(Bö.5)
12Ortanca: başlangıç veri analizi. İşaret testi. Wald-Wolfowitz testi.Wilcoxon işaretli sıra testi. İki bağımsız örnek için basit testler. Ders Kitabı(Bö.6)
13İkisen fazla örnek için parametrik olmayan testler. Rank korelasyonu. Rasgeleleştirme ve bloklama. İki-yönlü ANOVA. Latin kareler ve diğer tasarımlar Ders Kitabı(Bö.6-7)
14Latin kareler ve diğer tasarımlarDers Kitabı(Bö.6-7)
15Etkileşim. Faktöriyel tasarım ve optimizasyon. Dik yokuş metodu. Simpleks optimizasyonu. Ders Kitabı(Bö.7)
16Yarıyıl Sonu Sınav Haftası

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği220
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği23
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok