Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama PolitikalarıSBP520447.5320
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Koc
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDers güncel uygulama alanlarından biri olan kentsel dönüşüm konusunda bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiYasal ve yasadışı yollardan gelişmiş konut alanlarında konut ve kentsel çevre kalitesine ilişkin sorunlar. Eskime ve köhneme süreçlerinde çöküntü alanları. Kentsel mekanda riskler. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde önemli bir problem alanı olarak çevre ve konut kalitesi. Sürdürülebilir, kaliteli yaşam çevreleri yaratmaya yönelik olarak ülkemizde ve yabancı ülke örneklerinde konut alanlarının dönüşümüne ilişkin planlama politika ve stratejileri. Uygulanabilirlik ve uygulama araçları. Yasal ve yönetsel çerçevenin sunduğu olanak ve kısıtlar; araçlar; aktörler ve ortaklıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Adair, A., Berry, J., McGreal, S.,(1996) Regeneration Processes in Northern Ireland: The Public Sector and Partnership Structures, European Planning Studies, 4 (5), 527-543. Bailey, N., Barker, A., McDonald, K., (1995), Partnership Agencies in Britsh Urban Policy, UCL Pres, London.
 • Ball, M., Horloe, M.& Martens, M., (1988), Housing and Social Change in Europe and the USA, Routledge, London.
 • Barlow, J., Hill, S., (1995), Single Regeneration Budget: Hope for Those inner Cities, Housing Review, April 1995.
 • Bruner, S., (2000), Regeneration without Confrontation, Regeneration and Renewal, 20 October 2000
 • Couch, C.,Fraser, C.,(2003), Urban Regeneration in Europe, Blackwell Publishing Company, Malden, USA, ISBN:0-632-05841-2.
 • Couch, C., (1990), Urban Renewal: Theory and Practice, Macmillan Education, London. Couch, C., Dennemann, A., (2000), Urban Regeneration and Sustainable Development in Britain: The Example of the Liverpool Ropewalks Partnership, Cities, 17 (2), 137-147.
 • Cowan, P., Hanay, P., Owens R., (1988), The Light on top of the Tunnel: Communityled Regeneration by the Eldonians, Architects Journal, 23 March, 37-63.
 • Department of the Environment, Change or Decay: Final Report of the Liverpool Inner Area Study, HMSO, London.
 • Department of the Environment, Transport and the Regions, (2000), Neighbourhood Renewal, London.
 • Department of the Environment, Transport and the Regions, (2001), Our Town and Cities: The Future, The Stationery Office, London.
 • European Commission, (2000), Compendium of Spatial Planning Systems; Belgium, France, Germany, Netherlands,UK, Italy, EU, Luxembourg.
 • European Commission, (2000), European Spatial Development Perspective, Brussels. Fox, K., (2001), Selling NRW: Marketing and Urban Regeneration in Germany, South Bank University, London.
 • Gibson, M., Langstaff, M., (1982), An Introduction to Urban Renewal, Hutchinson, London. Giddens, A., (1999), Runaway World: How Globalisation is Reshaping our Lives, Profile Books, London.
 • Gilespie, C., (1998), The Single Regeneration Budget Challenge Fund: Is It Targeted?, MSC Thesis, Liverpool John Moores University, Liverpool.
 • Hass-Klau (1988), New Life for City Centres, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London.
 • Hall, P., (1992), Urban and Regional Planning, Routledge, London.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J.,(1999), Global Transformations, Polity Pres, London.
 • Koç, E., (1998), Planlara ve Düzenleyici Yasal Kurallara Uygun Olmayan Yapılaşma Alanlarının Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, YTÜ. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, İst.
 • Koç, E., (1998), Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Sempozyum Bildirileri, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Sf: 288-300, İstanbul.
 • Koç, E., (2002), İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası, İTÜ Taşkışla Binası, İstanbul, 8-9 Şubat 2002.
 • Koç, E., (2002), Kentsel Mekanın Kendini Tüketme Süreci ve Dönüşüm, Konut Kurultayı, ŞPO, İBB, YTÜ , 22-23-24 Mayıs 2002, İstanbul.
 • Koç, E., Gül.A.,(2003) İmar Uygulamaları ve Uygulama Araçları, Kentsel Dönüşüm Sempozyum Kitabı, ŞPO.
 • Koç, E., vd., (2003), İstanbul Deprem Mastır Planı Raporu,
 • Koç, E., (2002), “La Transformation De La Corne D’or”, Workshop, İnter-estuary Territorial Planning (Setubal Péninsule), Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica De Lisboa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 20-30.3.2002, Lisboa.
 • Koç, E., (2000), “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Meydana Gelen Hasarın Yönetim, Planlama ve Uygulama Boyutu, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme,Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, 8-10 Kasım 1999, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyum Kitabı, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, sf:453-469, 2000, İst.
 • Komut, E., (Editör), (1996), Diğerleri’nin Konut Sorunları, Habitat II Ön Konferansı, Mimarlar Odası, Ank. ISBN:975-395-170-1
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Liverpool City Challenge, (1991), City Challenge: Liverpool City Centre East, Preliminary Submission, Liverpool City Council.
 • Liverpool City Council, (1995), Speke Garston SRB Bid. Central Policy Unit, Liverpool City Council
 • Lozano, Eduardo E. (1990) Community Design and The Culture Of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Lozano, E.E. (1990) Community Design and the Culture of Cities, Cambridge University Press
 • McCarthy, J., Pollock, S.H.A.,(1997) Urban Regeneration in Glasgow and Dundee: A Comparative Evaluation, Land Use Policy, 14 (2), 137-149.
 • Miles, S., (2001), Consuming Cities; Consuming Youth, Young People’s Lifestyles and the Appropriation of Cultural Space, Weimar.
 • Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM), (2000), Fifty National Policy Document on Spatial Planning 2000-2020, The Hague
 • Cooke, P., (ed), (1989), Localities: The Change Face of Urban Britain, Unwin Hyman, London.
 • Newman, P., Thornley, A., (1996), Urban Planning in Europe, Routledge, London. Nijkamp, P., Perrels, A., (1994), Sustainable Cities in Europe, Eartscan, London Oxley, M., Smith, J., (1996), Housing Policy and Rented Housing in Europe, E.
 • Robson, B., Parkinson, M.,(2000), Urban Regeneration Companies: A Process Evaluation, Department of the Environment, Transport and the Regions, London.
 • Reule, R., (1999), Urban Renewal and Housing Rehabilitation in the Netherlands, In: Housing Renewal in Europe, Eds: Andersen, H.S., Leather, P., The Policy Pres, Bristol.
 • Simon Eisner, Arthur Gallion, Stanley Eisner (1993) The Urban Pattern, 6th Edition.
 • Tekeli, İ. (1985) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm", Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C: 4, ss: 878- 890.
 • Ulusal ve uluslar arası tüm kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin uygulama örnekleri
 • Urban Task Force, (1999), Towards on Urban Renaissance, DETR, London.
 • Whittich, A. (1974), Encyclopaedia of Urban Planning, McGraw-Hill Book. Wild, T., Jones, P.,(1991) Deindustrialisation and New Industrialisation in Britain and Germany, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London.
 • White, P., (1978), Towards an Improved Methodology for Cross-national Comparative Planning Research, Centre for Urban
 • Bazley, K.,(1992), Urban Regeneration and Economic Development In:100 Years, Town Planning in Dundee, pp.40-47, Duncan of Jordanstone Collage of Art, Dundee.
 • Brownhill, S.,(1990), Developing London’s Docklands, Another Great Planning Disaster?, Paul Chapman, London.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğreciler kentin fiziksel, sosyal, ekonomik, finansal ve örgütlenmeye ilişkin boyutunu değerlendirebilme becerisi kazanacaktır
 2. Öğrenciler kentsel dönüşüm uygulamalarında rol alabilme ve bu konuda yeterli altyapıya sahip olabilme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecektir
 3. Öğrenciler sorun ve potansiyelleri tespit edebilme becerilerini geliştirecektir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Yaşanabilir, kaliteli kentsel mekan, kentsel kimlik,, doku, işlev, anlam. Farklı meslek alanlarına sahip kişiler için kenti okuyabilmek Araştırma konularının tanıtılması
3Konutun anlamı, farklı işlev alanları ile ilişkisi, konut alanları ve niteliğiAraştırma konularının seçimi
4Kentsel dönüşüm kavramı ve gelişimiSunum ve rapor için hazırlık
5Kentsel dönüşümde yasal boyut ve gelişimiSunum ve rapor için hazırlık
6Kentsel dönüşümde sosyal ve ekonomik boyutSunum ve rapor için hazırlık
7Kentsel dönüşümde örgütlenme modelleri, finansman ve uygulama araçlarıSunum ve rapor için hazırlık
8Ulusal kentsel dönüşüm uygulamaları ve çıkarımlarSunum ve rapor için hazırlık
9Uluslar arası kentsel dönüşüm uygulamaları ve çıkarımlar Sunumların teslimi
10Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 1.-2
11Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 3-4
12Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 5-6
13Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 7-8
14Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 9-10
15Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 11-12
16Genel Değerlendirme / NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması15
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması130
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev145
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok