Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma YöntemleriEGT303223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıMithat KORUMAZ
Dersin AmacıBilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini ve bilimsel bir raporun nasıl hazırlanması gerektiğini bilir.
Dersin İçeriğiTemel kavram ilke ve yaklaşımlar; Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem;vearaştırma,araştırma eğitimi; Araştırma süreç ve teknikleri;Rapor hazırlama teknikleri;Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri; Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar; Araştırma modeli; Evren örneklem;Veri ve veri toplama teknikleri; verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi Bulgular ve yorumlanması; Özet Yargı ve öneriler; Örnek bir rapor hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Any basic guide to the use of SPSS statistical software
  • Creswell, J. W. (2008) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Third Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitim araştırmalarındaki sorunları tartışır.
  2. Nicel ve nitel araştırma ilkelerini bilir.
  3. Araştırma stratejilerini ve tasarım çeşitlerini bilir.
  4. Nicel ve nitel araştırmada örnekleme stratejilerini bilir.
  5. Araştırmaları analiz eder.
  6. Araştırma yöntemlerini eleştirir.
  7. Nitel ve nicel araştırmada yazım ve gösterim kurallarını uygular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf Dağıtımı İçin Oryantasyon / Müfredatın İçeriğini Kolaylaştırmaya Yönelik Müzakereler (Ders ve Alana giriş)
2Araştırma ve Bilimsel İncelemeye Giriş
3Eğitim Araştırması Sorunları ve Soruları
4Nicel Araştırma İlkeleri
5Nitel Araştırma İlkeleri
6 Stratejiler, Tasarım Çeşitleri, Tasarım ve Kararlara Genel Bakış  Ethical Considerations  Etik Hususlar
7Literatür Taraması
8Nitel ve Nicel Araştırmada Muhtemel Veri Toplama Sonuçları ve Örnekleme Stratejileri
9Ara Sınav
10Araştırma Analizi
11Araştırma Yöntemlerini Eleştirme
12Nicel ve Nitel Araştırmada Yazım ve Gösterimler
13Karma Araştırma Yöntemleri
14Araştırma Önerisi Yazma ve Değerlendirme
15Final Araştırma Ödevi ve Sunumu
16Final Araştırma Ödevi ve Sunumu

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması103
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok