Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ITB313033300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Dans Lisans Programı
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Felsefe Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı
Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüSetenay Nil DOĞAN
Dersi Veren(ler)Mehmet Sait Özervarlı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders 19., 20. yüzyıllara ve günümüz dünyasına şekil vermiş ideolojileri kuramsal ve tarihsel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ders genel olarak ideoloji kavramını ve bu kavramın oluşumunun tarihçesini inceledikten sonra, tekil ideolojilerin tarihine, teorik varsayımlarına ve amaçlarına odaklanacaktır.
Dersin İçeriğiDers üç bölüme ayrılmıştır: birinci bölüm, ideoloji kavramını anlam ve tarihçe açısından incelemeyi hedeflemektedir. İkinci bölümde, liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminism, muhafazarlık gibi ideolojilerin kuramsal varsayımları, özellikleri ve tarihleri incelenecektir. Üçüncü bölümde, ideoloji kavramının ve söz konusu ideolojilerin küreselleşme süreçleri içindeki konumları, ve ideolojilerin geleceği tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Andrew Heywood, “Giriş: İdeolojiyi Anlama,” Siyasal İdeolojiler, Adres Yayınları, Ankara, 2010.
  • Cihan Aktan vd. (der.), Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Hak-İş Yayınları, Ankara, 2000
  • H. Birsen Örs (ed.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
  • M. Tunçay (der.), Batı'da Siyasi Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar, Yakın Çağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.
  • D. Miller, J. Coleman, W. Connelly ve A. Ryan (der.), Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, Ümit Yayıncılık, İstanbul, 1994.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler siyasal ideolojilerin tarihsel gelişimlerinin ve teorik özelliklerinin öğrenilmesi ile gündelik hayatlarda siyasi gelişmeleri daha iyi analiz eder
  2. Öğrenciler temel ve giriş niteliğindeki kuramsal okumalar ve tartışmalarla teorik düşünme becerisini geliştirir
  3. Öğrenciler ideolojilerin günümüz dünyasında ne ölçüde ve nasıl etkili olduklarını güncel örneklerle tartışabilir duruma gelir
  4. Öğrenciler akademik ödev hazırlamayı öğrenir
  5. Öğrenciler temel siyasi ideolojiler terminolojisini öğrenir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabının ilgili bölümü
2"İdeoloji Nedir?": İdeoloji KuramlarıDers kitabının ilgili bölümü
3Liberalizm Ders kitabının ilgili bölümü
4MuhafazakarlıkDers kitabının ilgili bölümü
5Sosyalizm IDers kitabının ilgili bölümü
6Sosyalizm IIDers kitabının ilgili bölümü
71. Ara Sınavİlgili ders kitabı
8AnarşizmDers kitabının ilgili bölümü
9MilliyetçilikDers kitabının ilgili bölümü
10Faşizm Ders kitabının ilgili bölümü
11Siyasi ideolojiler üzerine tartışmaİlgili ders kitabı
12FeminizmDers kitabının ilgili bölümü
13Yeni SağDers kitabının ilgili bölümü
14"İdeolojilerin Sonu?"Ders kitabının ilgili bölümü
15Küreselleşme, Bugün, İdeolojilerDers kitabının ilgili bölümü
16Final SınavıDers kitapları

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım10
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok