Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş Toplum ve İletişimITB321033300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Felsefe Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüKerem KARAOSMANOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet Sait Özervarlı
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİletişim toplumsal yaşamın ve kültürel oluşumların en önemli koşuludur. Kitle iletişimi dışında duygu ve düşüncelerin anlamlar düzeyinde paylaşımı olarak iletişim insanın kültür tarihi kadar eskidir. Bu dersin amacı öğrencilere iletişimle ilgili temel bilgileri vermek ve çağdaş toplumda iletişim olgusunu tüm yönleriyle tartışmaktır
Dersin İçeriğiÇağdaş toplumda iletişimin karşılaştırmalı yeri, iletişim sürecinin temel öğeleri, işleyişi, yazılı, sözlü, sözsüz iletişimin özellikleri, kitle iletişimi ve iletişimin ilkeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara, Bilim ve Sanat, 2003.
  • John B. Thompson, Medya ve Modernite, İstanbul, Kırmızı, 2008
  • Ünsal Oskay, İletişimin A B C’si, İstanbul, Semavi, 1992.
  • Marshall McLuhan, Gütenberg Galaksisi, İstanbul, Yapı Kredi, 2001
  • Jurgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul, İletişim, 1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler iletişimin insanlık tarihindeki yerini anlar
  2. Öğrenciler çağdaş toplumun oluşumunda iletişimin rolünü değerlendirir
  3. Öğrenciler medya teknolojilerinin anlam üretimindeki rolünü öğrenir
  4. Öğrenciler medya teknolojilerinin etkilerini değerlendirerek eleştirel düşünceyi geliştirir
  5. Öğrenciler akademik dili öğrenerek bu konuda alışkanlıklar kazanır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı Ders kitabının ilgili bölümü
2İletişim ve toplumsal bağlam Ders kitabının ilgili bölümü
3Medya ve modern toplumların ortaya çıkışı Ders kitabının ilgili bölümü
4Görünülürlüğün dönüşümü Ders kitabının ilgili bölümü
5Bilgi toplumu Ders kitabının ilgili bölümü
6İletişimin küreselleşmesi Ders kitabının ilgili bölümü
7Ara sınav I İlgili ders kitabı
8İletişim kuramları Ders kitabının ilgili bölümü
9İletişim, anlam ve işaretler Ders kitabının ilgili bölümü
10Kodlar ve imleme süreci Ders kitabının ilgili bölümü
11Semiyotik yöntem ve uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümü
12İletişim kuramları üzerine tartışmaİlgili ders kitabı
13İdeoloji ve anlam Ders kitabının ilgili bölümü
14Söylem ve anlam Ders kitabının ilgili bölümü
15Tartışma ve dönemin değerlendirilmesiDers kitapları
16Final sınavıDers kitapları

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım10
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok