Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık DNS373224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Dans Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüAyrin Ersöz
Dersi Veren(ler)Turan Sağer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDramatik sanatlar tarihinde Doğu ile Batı’nın tarihi karşılaşmasını ilk kaydeden Aiskhylos’un Persler’inden bu yana kültürlerarası ilişkilerde son derece karmaşık bir mübadele kodlanmaktadır. Dersin amacı bu karşılaşma ve etkileşimlerin dinamiklerini tarihsel perspektif ve çağdaş kuramları göz önünde bulundurarak, görsel malzemeler üzerinden araştırmaktır.
Dersin İçeriğiSahne sanatlarında kültürlerarasılığın yansımalarının izlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Homi BHABHA, The Locatin of Culture, Routledge
 • Jean BAUDRILLARD, Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yay.
 • Steven BEST & Douglas KELLNER, Postmodern Teori, Ayrıntı Yay.
 • Steven CONNOR, Postmodernist Kültür, YKY
 • Guy DEBORD, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yay.
 • Terry EAGLETON, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yay.
 • Terry EAGLETON, Kuramdan Sonra, Liteatür Yay.
 • J.F. LYOTARD, Postmodern Durum, Vadi Yay.
 • Bhikhu PAREKH, Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, Phoenix
 • Madan SARUP, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark yay.
 • Richard SENNETT, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yay.
 • Charles TAYLOR, Çokkültürlülük, YKY.
 • Eugenio Barba, The Paper Canoe, Routledge
 • David BRADBY & D. WILLIAMS, Director’s Theatre, Macmillan
 • Marvin CARLSON, Performance: A Critical Introduction, Routledge
 • Erika FISCHER-LICHTE, The Show and the Gaze of the Theatre, Iowa University Press
 • Christopher INNES, Avant-Garde Tiyatro, Dost Kitabevi.
 • Zehra İPŞİROĞLU, Tiyatroda Alımlama, Papirüs Yay.
 • Graham LEY, From Mimesis to Interculturalism, Exeter
 • John MARTIN, The Intercultural Performance Handbook, Routledge
 • Patrice PAVIS, Sahneleme: Kültürler Kavşağında Tiyatro, Dost Kitabevi
 • Patrice PAVIS (ed.), The Intercultural Performance Reader, Routledge
 • James ROOSE-EVANS, Experimental Theatre, Routledge
 • Richard SCHECHNER & W. APPEL, By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual, Cambridge
 • Tadashi SUZUKİ, “The Culture is the Body”, SCOT Book.
 • Ata ÜNAL, Yirminci Yüzyıl Sonunda Tiyatroda Arayışlar: Postmodern Tiyatro, Yayınlanmamış doktora tezi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çağdaş dans sanatçılarının çalışmalarında post sömürgeci kuramı tanımlamak.
 2. Çokkültürlülük ortamında gerçekleştirilmiş çalışmaları analiz etmek.
 3. Çağdaş dansta kültürlerarasılık kavramını tanımlamak.
 4. Kültür nosyonunu tanımlamak.
 5. Yerellik nosyonunu tanımlamak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Antik Yunan / Aiskhylos – PerslerNA
2Rönesans / Marlowe – Timurlenk ve Shakespeare – OthelloNA
3Klasik Dönem / Moliere – Kibarlık Budalası ve Racine – BayazıtNA
4Klasik Dönem / Moliere – Kibarlık Budalası ve Racine – BayazıtNA
5Aydınlanma / Goethe – Faust NA
6Romantikler / Lord Byron – SardanapalusNA
720.yy ve sahne : Craig – Reindhard – TairovNA
820.yy ve sahne : Craig – Reindhard – TairovNA
9MeyerholdNA
10SınavNA
11BrechtNA
12Artaud – Barrault NA
13GrotowskiNA
14BarbaNA
15SchechnerNA
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler110
Seminer/Workshop110
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler110
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok