Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri SBP540537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ıTöre Secilmisler
Dersin AmacıŞehir ve Bölge Planlama Alanında uzmanlık eğitimi alan meslek sahiplerine kentsel tasarım, dönüşüm ve koruma-yenileme pratiğinde uygulama ve işletme konusunda bakış açısı kazandırmak maksadıyla, fizibilite ve değerlendirme yöntemleri hakkında sistematik bir yaklaşım getirmek ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin çok yönlü kritik geliştirme bilinci oluşturmak.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında;  kentsel tasarım ölçeğinde uygulamanın gerçekleşebilmesi bakımından, fizibilite kavramının öneminin, bu öğretiden amacın, dersin sisteminin aktarılacağı ‘giriş’ bölümü,  ekonomist ve mimar-plancı uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan ve fizibilite ve değerlendirme yöntemlerinin uygulama alanları, halen ilgili çevrelerde uygulanan yöntemlerin öğretildiği ve tartışıldığı ‘uzmanlarından bilgilenme’ bölümü,  verilen bir uygulama örneğinin öğrenciler tarafından pratiğini ve birlikte irdelenmesini, bunu izleyerek öğrencilerin seçtikleri projelerin fizibilite ve değerlendirme yöntemlerine tabi tutulması çalışmasını içeren ‘uygulama’ bölümü,  kentte yerleşik alanların ya da kentsel gelişme alanlarının projelendirilmesinde; kantitatif değerlendirmenin, ekonomik yaklaşımların ilişkisinin ve planlama-tasarlama sürecinin kent toprağının değer artışına etkilerinin ele alındığı ‘tartışma’ bölümü yeralmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arslan, R., Kent Planlamasında Değerlendirme Teknikleri, İstanbul: YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 1993.
 • Balchin, N, P.N., Isaac, D., Chen, J., Urban Economics: a global perspective, Palgrave, 2000.
 • Dicken, P., Lloyd, P.E., Location in Space, HarperCollins Publishers, 1990.
 • Eraydın, E., Mekan Organizasyonuna İlişkin Değişen Paradigmalar, Toplum ve Bilim 64-65 güz/kış, 1994.
 • Ercan, F., Modernizm, Kapitalizm ve Az Gelişmişlik, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • Flint, C., Flint, D., Urbanisation: Changing Environments, HarperCollins Publishers, 1998.
 • Frank, J. E., The Cost of Alternative Development Patterns, Washington D.C., ULI - the Urban Land Institute, 1989.
 • Greer, G.E., Investment Analysis for Real Estate Decisions, Chicago: Dearborn Financial, 1997.
 • Healey, P., Nabarro, R., Land and Property Development in a Changing Context , Brookfield, Vt.: Ashgate Pub. Co., 1990.
 • Isaac, S., Michael, W., Handbook in Research and Evaluation: A Collection of Principle Methods and Strategies Useful in Planning, 1995.
 • Krueckeberg, D., A. and Silvers, A., L., Urban Planning Analysis: Methods and Models, New York/London/Sydney/Toronto: John Wiley
 • Lichfield, N., vd., Evaluation in the Planning Process, New York: Pergamon Press, 1975.
 • Lichfield, N., vd., Evaluation in Planning: Facing the Challenge of Complexity, Dordrecht /Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1998.
 • Miles, M.E., Haney, R. L., BERENS, G., Real Estate Development - Principles and Development, Washington D.C., ULI- the Urban Land Institute, 1997.
 • Ratcliffe, J., Stubbs, M., Shepherd, M. Urban Planning and Real Estate Development, Second Edition, Spon Press, 2004.
 • Shefer, D. ve Voogd, H., Evaluation Methods for Urban and Regional Plans, London: Pion Ltd., 1990.
 • Tang, J., Multivariate Analaysis Techniques in Social Science Research, Sage Publications, 1997.
 • Timmermans, H., Decision Support Systems in Urban Planning, London/Weinheim/New York/Tokyo/Melbourn/Madras: E
 • Trochim, W., The Research Methods Knowledge Base, Atomic Dog Publishing, 1999.
 • Rea, L.M., Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide, Josey-Bass Publications, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci ödevler aracılığıyla; değişen planlama anlayışı ile gayrimenkul yatırımları arasındaki ilişkiyi öğrenir
 2. Öğrenci kentsel tasarımın gayrimenkul değerleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinir
 3. Öğrenci kentsel tasarımcı ve yatırımcı arasında tasarım sürecinin yönetimi açısından ilişkileri öğrenir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı; fizik mekânın düzenlenmesinden sorumlu olanlar için fizibilite ve değerleme yöntemlerinin öğretilmesinden amaç / bu öğretinin aktarılmasında kullanılacak sistem. ‘fizibilite’ kavramının farklı meslek alanları için karşılığının araştırılması
2Kentsel tasarım - uygulama - fizibilite ve değerleme yöntemleri ilişkisi / kenti ilgilendiren herhangi bir projenin niteliğinin niceliksel açıdan ele alınması konusuna yaklaşım. İlgili yayınlardan okuma
3Kent toprağından üretilen değer ile planlama disiplini arasındaki ilişki. İlgili yayınlar
4Değişim, dönüşüm olguları, kentsel sistemde dönüşümün oluşumu, oluşum nedenleri, kent sistemi üzerindeki etkileri, İstanbul örneği. İlgili yayınlar
5İpotekli konut finansman sistemi – Mortgage / fizibilite çalışmaları / gayrimenkul değerlemesi.Ders Notu / Ödev tanımı I
6Kentsel arazi kullanışı.Ders Notu İlgili yayınlar
7Planlamada klâsik kantitatif yöntemler. Ders Notu İlgili yayınlar
8Kentteki aktörler ve amaçları doğrultusunda veri analizi / veri analizinin değişkenlere göre yorumlanması ve sosyal bakış açılarıyla karşılaştırılması / kentsel dönüşüm sürecinde işlev değişikliği kararı, kentsel sisteme uyarlanması. Ödev tanımı II
9Yatırımcı bakış açısıyla gayrimenkul yatırımları – yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları.İlgili yayınlar
10Meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu - STK bakış açısıyla kent toprağına yatırımlar, üretilen değer… konuları. İlgili yayınlar
11Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
12Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
13Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
14Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
15Kentsel tasarımın kentin yeniden yapılanmasındaki önemi, kentsel tasarımın kentsel çevrenin ekonomik kalkınmasındaki rolü. İlgili yayınlar
16Genel değerlendirmeNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması15
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev515
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması135
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer150
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok