Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma YöntemleriOKL305223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMehmet Nur Tuğluk
Dersi Veren(ler)Ümmühan Yeşil Dağlı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOkul Öncesi Öğretmenliği lisans öğrencilerinin; bilimin tanımı, işlevleri, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, türleri, veri toplama araçları ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konularda bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmelerine yardımcı olmaktır
Dersin İçeriğiBilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Arseven, Ali D.(2001) Alan araştırma yöntemi (2. basım). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
  • Arlı, Mine; Nazik, Hamil (2004). Bilimsel araştırmaya giriş (3. basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
  • Karasar, Niyazi (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. basım).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel kavramları açıklar.
  2. Öğrenciler bilimsel yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri açıklar.
  3. Öğrenciler problem, araştırma modeli, evren ve örneklemi tanımlar
  4. Öğrenciler verilerin toplanmasını ve veri toplama yöntemlerini tanımlar
  5. Öğrenciler verileri kaydeder, analiz eder, yorumlar ve raporlaştırır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) 3 nolu kaynak
2Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler 3 nolu kaynak
3Bilimsel araştırmanın yapısı 3 nolu kaynak
4Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler 3 nolu kaynak
5Problem, araştırma modeli 1 ve 2 nolu kaynaklar
6Evren ve örneklem, verilerin toplanması 1 ve 2 nolu kaynaklar
7Veri toplama yöntemleri 1 ve 2 nolu kaynaklar
8Ara sınav sınav
9Nicel ve nitel veri toplama teknikleri 3 nolu kaynak
10Verilerin kaydedilmesi 3 nolu kaynak
11Verilerin analizi 3 nolu kaynak
12Verilerin yorumlanması 1 ve 2 nolu kaynaklar
13Verilerin yorumlanması 1 ve 2 nolu kaynaklar
14Verilerin raporlaştırılması 1 ve 2 nolu kaynaklar
15Verilerin raporlaştırılması 1 ve 2 nolu kaynaklar
16Finalsınav

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok