Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karar Analiz MetodlarıMTM522537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİnci Albayrak
Dersi Veren(ler)Fatih Taşçı
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİktisadi teorileri ileri kantitatif tekniklerle analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiKarar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, fayda teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Advances in Decision Analysis: From Foundations to Applications editör: Ward Edwards,Ralph F. Miles Jr.,Detlof von Winterfeldt
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İktisat teorisindeki varsayımları kantitatif olarak ele alır.
  2. İleri düzeyde tahmin ve öngörülerde bulunur.
  3. Fayda teorisini öğrenirler.
  4. Analitik hiyerarşi sürecini öğrenir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonometrik Kavramların açıklanmasıİlgili Kaynaklar
2Ana kütle regresyon fonksiyonu ve örneklem regresyon fonksiyonunun açıklanmasıİlgili Kaynaklar
3Basit regresyon denkleminin en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmesiİlgili Kaynaklar
4SPSS programının tanıtımıİlgili Kaynaklar
5Regresyon denkleminin SPSS bilgisayar programı yardımıyla tahmin edilmesiİlgili Kaynaklar
6Regresyon denkleminden elde edilen tahmincilerin hipotez testleriyle sınanmasıİlgili Kaynaklar
7Tahmincilerin SPSS programında ele alınmasıİlgili Kaynaklar
8Çoklu regresyon denkleminin tahin edilmesiİlgili Kaynaklar
9Çoklu regresyon denklemi ile ilgili varsayımların ele alınmasıİlgili Kaynaklar
101.vize, Çoklu regresyon denklemi tahmin edicilerinin verilen anlamlılık düzeylerinde sınanmasıİlgili Kaynaklar
11Regresyon denkleminden sonra elde edilen tahmincilerin ekonomik anlamada yorumlanmasıİlgili Kaynaklar
12Kestirim sorunun ve kestirim türlerinin açıklanmasıİlgili Kaynaklar
13Doğrusal olmayan denklemlerin logaritmik olarak doğrusal denklem türüne dönüştürüİlgili Kaynaklar
142.vizeİlgili Kaynaklar
15Çoklu regresyon denkleminin matris tekniği ile tahmin edilmesiİlgili Kaynaklar
16Final sınavıİlgili Kaynaklar

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1413
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok