Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Edebiyatında Mesnevi TürüTDE520837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Yakup Çelik
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMesnevi tür ve biçimini tanıtma ve bu türde yazılmış temel eserlerle ilgili yakın okumalar yapma.
Dersin İçeriğiMesnevî türünün Anadolu sahası Türk edebiyatında ortaya çıkışı, gelişimi, özellikleri, belli başlı örneklerinin incelenmesi ile İran ve Arap edebiyatlarındaki benzerleriyle karşılaştırlaması amaçlanmaktadır. (Süheyl ü Nevbahâr, Işknâme, Leylâ ve Mecnûn, Ferhad u Şîrin, Cemşid ü Hurşîd, Hamse-i Atâyî, Vâmık u Azrâ, Hüsn ü Aşk)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Alpay-Tekin, Gönül. Ahmed-i Dâ'î, Çengnâme: a critical edition and textual analysis. Cambridge Mass.: Harvard University, 1992.
  • Kartal, Ahmet. "Türkçe mesnevîlerin tertip özellikleri." Bilig, s. 19 (Güz 2001): 69-117.
  • Ünver, İsmail. "Mesnevî." Türk Dili, 52, s. 415-17 (Temmuz, Ağustos, Eylül 1986): 430-563.
  • Fuzulî. Leylâ ve Mecnun: metin, düzyazıya çeviri, notlar ve açıklamalar. Haz. Muhammet Nur Doğan İstanbul: YKY, 2000.
  • Holbrook, Victoria. Aşkın okunmaz kıyıları: Türk modernitesi ve mistik romans=The Unreadable shores of love: Turkish modernity and mystic romance. Çev. Erol Köroğlu, Engin Kılıç. İstanbul: İletişim, 1998.
  • Ayan, Gönül. Lâmi'î, Vâmık u Azrâ: inceleme-metin. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Mesnevî tür ve biçiminin tarihsel gelişimini öğrenir.
  2. Temel mesnevî metinlerini tanır.
  3. Yüzyıllara göre mesnevi metinlerini bilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mesnevi nazım biçimi ve türünün tarihsel gelişimi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Mesnevi metinlerinin yapısal özellikleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Mesnevi metinlerinin konusal özellikleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4 Süheyl ü Nevbahâr Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Işknâme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Leylâ ve Mecnûn Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Ferhad u Şîrin Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara sınavSınava hazırlık
9Cemşid ü Hurşîd Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Hamse-i Atâyî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Hamse-i Atâyî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Şâh u Gedâ Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13 Vâmık u Azrâ Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Çengnâme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15 Şem' ü Pervâne ve Hüsn ü AşkKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
16Final SınavıSınava hazırlık

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok