Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Kuramları ve Kentsel KorumaSBP530337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüHakan Uzbek
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlamanın tüm uğraş alanları gibi koruma da toplumu oluşturan kurumlar ve farklı kesimler arasındaki güç dağılımı, çatışma ve uzlaşılarca belirlenen siyasal bir ortam içinde etkinlik göstermektedir. Bu dersin amacı öğrencileri belli başlı siyaset kuramları üzerine bilgilendirmek, koruma düşüncesinin temellendiği kamu yararı kavramını bu kuramlar bağlamında ve güncel tartışmalı uygulamalar çerçevesinde irdelemek ve böylelikle onları meslek yaşamlarında kendilerini kaçınılmaz olarak içinde bulacakları siyasal tartışma ortamına hazırlamaktır.
Dersin İçeriği1- “Kuram” kavramının irdelenmesi, a. Normatif ve açıklayıcı kuramlar, modeller, kuramsal-kavramsal çerçeveler, 2- Planlama ve kentsel korumanın siyasal süreçlerle ilişkisi, a. Siyasal güç kavramı ve farklı tanımları, b. Siyasal gücün dağılımı ve karar alma süreçlerine etkisi, 3- Temel ideolojiler ve siyaset kuramlarıyla ilişkileri, a. Liberalizm, konservatizm, sosyalizm … 4- Başlıca siyaset kuramları, a. Çoğulcu kuram (plüralizm), b. Seçkinci kuram (elit kuramı), - Normatif yaklaşım, - Teknokratik yaklaşım, - Eleştirel yaklaşım, c. Sınıf merkezli kuram, d. Büyüme odaklı kentsel ittifak kuramı, e. Kentsel rejim kuramı, 5- Tarihi alanların geçirmekte olduğu güncel dönüşümlerin ve bu dönüşümler üzerinde yaşanan tartışmaların farklı kuramsal yaklaşımlar bağlamında irdelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Allen, J., (2003), Lost Geographies of Power, Blackwell, Cornwall, 38-64.
 • Arnstein, S., (1969), “A Ladder of Citizen Participation”, 240-252, The City Reader / second edition, R.T. LeGates ve F. Stout (Derl.), Routledge, Suffolk.
 • Bailey, J., (1975), Social Theory for Planning, Routledge
 • Cullingworth, B., Nadin, V. (2002) “Heritage Planning”, Town and Country Planning in the UK, (thirteenth edition), Routledge, ss: 231-258.
 • Davidoff, P., (1965), “Advocacy and Pluralism in Planning”, 423-433, The City Reader / second edition, R.T. LeGates ve F. Stout (Derl.), Routledge, Suffolk.
 • Davies, J.S., (2003), “Partnerships Versus Regimes: Why Regime Theory Cannot Explain Urban Coalitions in the UK”, Journal of Urban Affairs, 25(3):253-269.
 • Davies, J.S., (2002), “Urban Regime Theory: A Normative-Empirical Critique”, Journal of Urban Affairs, 24(1):1-17.
 • Forester, J., (1987), “Planning in the Face of Conflict”, 410-422, The City Reader / second edition, R.T. LeGates ve F. Stout (Derl.), Routledge, Suffolk.
 • Harding, A., (1995), “Elite Theory and Growth Machines”, 35-53, Theories of Urban Politics, D. Judge, G. Stoker ve H. Wolman (edit.), Sage, London.
 • Heywood, A., (2003), Political Ideologies – An Introduction, 3rd edition, Palgrave, China.
 • Imbroscio, D.L., (2003), “Overcoming the Neglect of Economics in Urban Regime Theory”, Journal of Urban Affairs, 25(3):271-284.
 • Imbroscio, D.L., (1998), “Reformulating Urban Regime Theory: The Division of Labor Between State and Market Reconsidered”, Journal of Urban Affairs, 20(3):233-248.
 • Jokilehto, J. vd.(2008) What is OUV? ICOMOS-Monuments and Sites: XVI, Berlin, Hendrik Bäßler Verlag.
 • Judge, D., (1995), “Pluralism”, 13-34, Theories of Urban Politics, D. Judge, G. Stoker ve H. Wolman (edit,), Sage, London.
 • Logan J.R. ve Molotoch H.L., (1987), “The City as a Growth Machine”, 291-337, Readings in Urban Theory, S. Fainstein ve S. Campbell (Derl.), Blackwell, Cornwall.
 • Mollenkopf, J., (1992), “How To Study Urban Political Power”, 219-228, The City Reader – second edition, R.T. LeGates ve F. Stout (Derl.), Routledge, Suffolk.
 • Mossberger, K. ve Stoker, G., (2001), “The Evolution of Urban Regime Theory, the Challenge of Conceptualization”, Urban Affairs Review, 36(6):810-835.
 • Rodwell, D. (2007) Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing.
 • Squires, G.D., (1991), “Partnership and the Pursuit of the Private City”, 266-290, Readings in Urban Theory, S. Fainstein ve S. Campbell (Derl.), Blackwell, Cornwall.
 • Stoker, G.. (1995), “Regime Theory and Urban Politics”, 54-71, Theories of Urban Politics, D. Judge, G. Stoker ve H. Wolman (edit.), Sage, London.
 • Stone, C.N., (2006), “Power, Reform, and Urban Regime Analysis”, City
 • Stone, C.N., (2004), “It’s More Than the Economy After All: Continuing the Debate About Urban Regimes”, Journal of Urban Affairs, 26(1):1-19.
 • Stone, C.N., (1998), “Regime Analysis and the Study of Urban Politics, A Rejoinder”, Journal of Urban Affairs, 20(3):249-260.
 • Şengül, H.T., (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) yayını, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Ward, S.V., (2004), Planning and Urban Change, Sage Publications, London, 1-8.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kentsel politika kavramının algılanması konusunda bilgi ve becerisini arttırır
 2. Öğrenci kentsel büyüme, kentsel koruma ve kentsel yenileme süreçlerinin kentsel politika açısından kavramsallaştırabilme becerisini geliştirir
 3. Öğrenci kentsel politikanın kentlerin gelişme süreçleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve ders programının tanıtılması NA
2“Kuram” kavramı ve türleri, Normatif ve açıklayıcı kuramlar, modeller, kuramsal-kavramsal çerçevelerİlgili makalenin okunması
3Planlama ve kentsel korumanın siyasal süreçlerle ilişkisi, Güç kavramı ve karar alma süreçleriyle ilişkisi İlgili makalenin okunması
4Temel ideolojiler ve siyaset kuramlarıyla ilişkileri 1İlgili makalenin okunması
5Temel ideolojiler ve siyaset kuramlarıyla ilişkileri 2İlgili makalenin okunması
6Çoğulcu Kuram İlgili makalenin okunması
7Seçkinci Kuram (Normatif, Teknokratik ve Eleştirel Yaklaşımlar) İlgili makalenin okunması
8Sınıf Merkezli Kuram İlgili makalenin okunması
9Büyüme Odaklı Kentsel İttifak Kuramı ve Kentsel Koruma İlişkisi İlgili makalenin okunması
10Kentsel Rejim Kuramı ve Kentsel Koruma İlişkisiİlgili makalenin okunması
11Seminer / SeminarSeminer Hazırlık
12Seminer / SeminarSeminer Hazırlık
13Seminer / SeminarSeminer Hazırlık
14Seminer / SeminarSeminer Hazırlık
15Seminer / SeminarSeminer Hazırlık
16Final SınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop150
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması98
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer165
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok