Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi SBP551837.5200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüDoruk Özügül
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin arazi kullanım kararlarının olası çevresel etkilerinin saptanması ve bu işleve yönelik araçlar hakkında bilgi düzeyinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi konusunun yasal, araçsal (teknik) ve politik boyutlar altında ele alınması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiAvrupa Birliği müktesebatı kapsamında doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir korunması, korunarak kullanılması / Stratejik çevre etki değerlendirilmesi kavramı ve yöntemleri / Ulusal ve uluslararası yasal ve teknik mevzuat / Ulusal eylem projesi kapsamındaki ÇED politikaları ve teknikleri; doğal çevre ve yapay çevre arasındaki olumsuz etkileşimleri ölçmek için matrislerin iki ana konuda ele alınması / Henüz yapılanmamış alanlarda çevre etki değerlendirilmesi / Bölge, havza ve yerel alanlarda öngörülecek arazi kullanışlarının karasal ve akuatik doğal kaynak özelindeki ekosistemlerin hassasiyetlerinin duyarlılık tespiti için kullanılacak yöntemler / Doğal çevrenin olumsuz etkilenme türleri, süreleri ve alansal boyutlarının tespiti yöntemleri / CHECK listelerinin matrislerin kırmızı listelere göre oluşturulması, teknikleri / Yerleşilmiş bölge, havza ve yerel alanlarda ÇED; Yerleşilmiş alanlardaki sektörlerde doğal kaynak etkileşimlerinin olumsuz türlerinin tespiti ve analizi için evrensel parametreler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • NA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci plan seçeneklerini kurgulayabilme becerisini kazanır
  2. Öğrenci kentsel yerleşmelerin yapısı, yapılı çevrenin dönüşümü (konut, ulaşım, çevre) konularını öğrenir
  3. Öğrenci çevre, çevre değerlerinin değişimi ve dönüşümü / sürdürülebilirlik konularını öğrenir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş - Dersin amaç, yöntem ve içeriği NA
2Temel kavramlar NA
3Ekosistem türleri ve özellikleri -1NA
4Ekosistem türleri ve özellikleri -2 NA
5Yapay ekosistemlerin özellikleri NA
61. Ara Sınav NA
7ÇED ve Stratejik ÇED NA
8ÇED Teknikleri 1 NA
9ÇED Teknikleri 2 NA
10ÇED’nin Yasal Boyutu ve Uygulamalar 1NA
11ÇED’nin Yasal Boyutu ve Uygulamalar 2 NA
12Ödev sunumu ve tartışma NA
13Ödev sunumu ve tartışma NA
14Ödev sunumu ve tartışma NA
15Ödev sunumu ve tartışma NA
16Tartışma ve Genel Değerlendirme NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev1110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok