Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehirsel Tasarım SBP540937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ıEsin Özlem Aktuğlu Aktan, Serkan Sinmaz
Dersin AmacıFarklı mesleki kökenlere sahip olan öğrenciler gözetilerek hazırlanmış bir derstir. Kentsel tasarım disiplinini tanıtmak, kentsel tasarım kavramlarını, tasarım kuramlarını, güncel yaklaşımları anlatmak.
Dersin İçeriğiKentsel tasarım kavramı; planlama-tasarım ilişkileri, tasarım ilkeleri, tasarım ögeleri, kuramsal bakış açılarının karşılaştırılması, yapılaşmış alanlarda kentsel tasarım yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aydınlı, Semra (1993) Mimarlıkta Estetik Değerler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Aydınlı, Semra (1992) Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Bakan, Kayhan (1999) Urban Design is a Policy. Ankara: METU Fac.of Architecture.
 • Bakan, Kayhan & Güzin Konuk (1987) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi. Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü.
 • Bacon, Edmund N. (1969) Design of Cities, M.I.T. Press.
 • Broadbent, Geoffrey (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design. New York: van Nostrand Reinhold.
 • Çubuk, M., ed., (2002) Urban Design and Local Specifities in the Process of Globalisation, I. International Urban Design Meeting, 26-28 September 2001. İstanbul: MSÜ Faculty of Architecture.
 • Cullen, Gordon (1986) The Concise Townscape, 11th ed. (1961). London: The Architectural Press.
 • Elliott Bevlin, Marjorie (1991) Design Through Discovery; The Elements and Principles, Harcourt Brace College Publishers, U.S.A.
 • Erkan, Nilgün, 1996, Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). New York: van Nostrand Reinhold.
 • Gibberd, Frederick (1960) Town Design, 3 rd ed. New York: Frederick A. Praeger.
 • Giritlioğlu, Cengiz (1991) Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı. İstanbul: İTÜ Mim. Fakültesi.
 • Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, London: Academy Press.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Kuntay, Orhan (1994) Yaya Mekanı. Ankara: Ayıntap Yayıncılık.
 • Kurt, Efe Korkut (2007) Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı, İstanbul.
 • Lozano, Eduardo E. (1990) Community Design and The Culture of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 th ed. (1960). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Mesutoğlu, Mehmet (2001) Kentsel Mekan Olarak Meydan ve Morfolojik Özellikleri, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Moughtin, Cliff (1995) Urban Design, Street and Square, 2 nd ed. (1992). Oxford, London: Butterworth Architecture.
 • Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, Nuri Bilgin, çev., Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Rasmussen, Steen E. (1994) Yaşanan Mimari, Ö. Erduran, çev., İst.: Remzi Kitabevi.
 • Reekie, Fraser (1976) Design in the Built Environment, 2nd ed. (1972). London: Edward Arnold Ltd.
 • Roberts, Marion ve Greed, Clara ed. (2001) Approaching Urban Design – The Design Process, Longman.
 • Rossi, Aldo (1988) The Architecture of the City, 4th ed. (1982). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Panerai, Philippe vd. (2004) Urban Forms – The Death and Life of the Urban Block, Architectural Press, Great Britain.
 • Schulz, Christian Norberg, Architecture: Meaning and Place, Fleata/Rizzoli, New York.
 • Spreiregen, P Paul D. (1965) Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Sustainability by Design, (2006) A Vision for a Region of 4 Million, The Design Centre for Sustainability University of British Colombia, Vancouver.
 • Tayyare, Emine (2007) Kentsel İmaj Ögeleri Bağlamında Haliç Bölgesinin İncelenmesi, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı, İstanbul.
 • Tekeli, İlhan (1994) Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler, Kent Planlama Politika, Sanat, c.2, İ. Tekeli, der., Ankara: ODTÜ Mimarlık Fak., ss. 591-610.
 • Trancik, Roger (1986) Finding Lost Space – Theories of Urban Design. NY: van Nostrand Reinhold.
 • Webb, Michael (1990) The City Square, London: Thames and Hudson.
 • Yollu, Duygu (2006) Mekan Organizasyonu ve Biçim Kavramlarının Tarihi Yarımada Örneğinde İncelenmesi, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Programı, İstanbul.
 • Environment and Behaviour, periodical
 • Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1989. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu – Bildiri Kitapları, 1991-2000. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995 – Bildiriler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi.
 • Planning For A Broader Europe – VIIIth AESOP Congress, 24-27 August 1994 – Proceedings, v.1-4 (1995), İstanbul: YTU Faculty of Architecture.
 • Urban Design International, periodical, Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencilerin yaratıcı düşünceyi geliştirebilme kabiliyetleri artacaktır
 2. Öğrencilerin kavramsallaştırma yapabilme becerileri gelişecektir
 3. Öğrencilerin sembollerle ifade edebilme becerileri gelişecektir
 4. Öğrencilerin esnek olabilme kapasiteleri artacaktır
 5. Öğrencilerin günceli izleme kapasiteleri artacaktır
 6. Öğrencilerin çevre değerlerinin değişimi ve dönüşümü / sürdürülebilirlik konularında mesleki etiğe kentsel tasarım aracılığıyla destek vermek için gerekli olan bilgi ve becerileri artacaktır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kentsel Tasarım disiplini ile ilgili bilgiye gereksinme, planlama – kentsel tasarım etkileşimi, farklılıklar Elliott Bevlin, Marjorie (1991)
2Kentsel Tasarım kavramı, tanımlar, Tasarımın temel ögelerinden mekân, Mekân kavramı / Kentsel Mekân, Krier, R. (1984), Gehl, Jan (1987)
3Biçim ve mekân bağlamında Ölçek ve Oran NA
4Kentsel Tasarım Elemanları: biçim, yüzey, doku, zaman NA
5Kentsel Tasarım İlkeleri: denge, devamlılık / tekrar, değişim / simetri, egemenlik mekan kuvvetleri NA
6Kentsel Mekan: biçim, içerik, anlam NA
7Yıliçi değerlendirmesi Öğrenilenlerin tasarlanmış bir mekan üzerinden tartışılması NA
8Kentsel Mekanı Oluşturan Biçimler: sokak, meydan NA
9Kentsel Tasarımda Şekilcilik, simetri, egemenlik, yapı ve imar düzenleri NA
10Kentsel Tasarım ve Çevresel Veriler: Doğal, coğrafi, topoğrafik, jeolojik, meteorolojik koşullar NA
11Görsel Alanda Yapılandırma; tasarım sistemleri; tasarımda renk / ışık NA
12SeminerNA
13SeminerNA
14SeminerNA
15Yılsonu değerlendirmesiNA
16Final değerlendirmesi Final Sınavı NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması15
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması18
Sınıf Dışı Ders Çalışması1210
Derse Özgü Staj00
Ödev410
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok