Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Algılama ve Kentsel İmaj Kuramları SBP540137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Erkan
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFarklı mesleki kökenlere sahip olan öğrenciler gözetilerek hazırlanmış bir derstir. Dersin amacı çevrenin nasıl algıladığının anlatılması ve bilgilerin ışığında çevrenin ve bağlı olarak kentsel mekanın yorumlanabilmesini sağlamaktır. Mekana biçim vermeden önce analiz aşamasını daha anlaşılır kılmak için gerekli bir ders olarak programda yer almaktadır.
Dersin İçeriğiDersin içeriği algılama kavramı ve sürecini, çevre algılama, kentsel imaj ve kentsel kimlik konularını içermektedir. Özellikle çevre algılama konusunda kuramlar detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aydınlı, Semra (1992) Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Appleyard, D., (1970), “Styles and Methods of Structuring a City”, Environment and Behavior 2. no: 3, s. 131 - 156.
 • Bell, Paul A., Thomas C. Greene, Jeffrey D. Fisher, Andrew Baum, (1996), Environmental Psychology, Harcourt Brace College Publishers, New York
 • Canter, D., (1977), The Psychology of Place, St. Martin’s Press, New York.
 • Cüceloğlu, D., (1999), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Erkan, N., 1996, Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erkan Biçer, N., 2002, Kastamonu Örneğinde Anadolu Kenti İmaj Ögeleri ve Değişim Süreci, basılmamış doktora tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gibberd, Frederick (1960) Town Design, 3 rd ed. New York: Frederick A. Praeger.
 • Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, London: Academy Press.
 • Göregenli, M. (2010), Çevre Psikolojisi, İnsan Mekan İlişkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 th ed. (1960). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, K., (1968), Das Bild Der Stadt, Bertalsmann Verlag, Münih.
 • Merleau-Ponty, M. (2006), Algının Önceliği, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • Morgan, C., (1986), Psikoloji’ye Giriş Ders Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayınları No: 1, Ankara.
 • Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, Nuri Bilgin, çeviren, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Prak, N. L., (1985), The Visual Perception of the Built Environment, Delft University Press, Netherlands.
 • Proshansky Harold, editör, (1976), Environmental Psychology, 2nd ed., , Holt - Rinehard and Winston, New York.
 • Rapoport, A., (1977), Human Aspects of Urban Form, Pergamon Press, Oxford.
 • Rapoport, A., (1980), “Cross-Cultural Aspects of Environmental Design”, Human Behaviour and Environment, Volume 4, Environment and Culture, Plenum Press, New York., s. 7 – 46.
 • Rapoport, A., (1982), The Meaning of the Built Environment, Sage Publications, London.
 • Rapoport, A., (2004), Kültür, Mimarlık, Tasarım, çev: Selçuk Batur, Yapı Yayın, İstanbul.
 • Schulz, C. N., (1988), Architecture: Meaning and Place, Fleata/Rizzoli, New York.
 • Environment and Behaviour, periodical
 • Bechtel, R. , A. Churchman, (2002),Handbook Of Environmental Psychology, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Gehl, J., (2011), Lıfe Between Buıldıngs,Using Public Space, Island Press, Washington
 • Gehl, J., (2011), Lıfe Between Buıldıngs,Using Public Space, Island Press, Washington
 • Schulz, C. N., (1991), Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizolli, New York.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. kentsel tasarım çalışmalarında bilgi toplama aşamasında algılama konusunun etkilerini saptayabilme,
 2. algılanan ve algılayan faktörlerini ayırt etme,
 3. kentsel çevrelerde görsel analiz ve imaj analizi yapabilme,
 4. planlama ve tasarım çalışmalarında yapılı çevrenin dönüşümü konusunda kent kimliğini dikkate alma
 5. yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı,Morval, J., (1985), Bell, Paul A vd (1996)
2Algılama kavramı ve özellikleri Algılama nedir, Algılamada süreç, biyolojik boyut,Morval, J., (1985), Bell, Paul A vd (1996)
3Çevresel algı ve çevresel algıda; Fiziksel boyut, Sosyo-kültürel boyut, Psikolojik boyut,Morgan, C., (1986), Bell, Paul A vd (1996)
4Görsel algı özellikleri, algılama süreci, Renk algılama, psikolojik etkileri, kullanım alanlarıilgili makale
5Mekansal algılama; algılayan, algılanan, durumilgili makale
6Algılamada ekolojik ve kültürel kuramlar,Erkan, N. (1996, 2002)
7Gestalt KuramıLynch, K. (1962), Erkan, N. (1996, 2002)
8Ödev konularının tartışılması
9Zihinsel Haritalar Kuramı, Zihinsel harita nedir, işleviLynch, K. (1962), Rapoport, A.,
10Kentsel İmaj Kuramı Kentsel imaj nedir, işlevi, süreci, öğeleriSchulz (1988, 1991)
11Kentsel kimlik ve bileşenleri
12Algılama Kuramlarının örnekler üzerinde tartışılması
13Seminer
14Seminer
15Yıl sonu değerlendirmesi
16Final değerlendirmesi Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop120
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması1210
Derse Özgü Staj00
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok