Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma YöntemleriISL273135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSerdar Bozkurt
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıSelahaddin Şamil Fidan
Dersin AmacıKişinin yaşadığı çevreyi tanıması ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulması için girişilen ve sistematik bir çaba olan bilimsel araştırma konusunda gerekli olan temel bilgileri ve bir araştırma raporunun sunulmasında gerekli olan yazım kurallarının benimsetilmesi
Dersin İçeriğiBilimsel Araştırma, Problem Çözmenin Temel Dayanakları, Araştırmanın Tanımı, Türleri, Temel Nitelikleri, Araştırma Planlaması, Araştırma Eğitimi, Araştırma Süreci (problemin tanımı, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar), Araştırma Evreni ve Örneklem Seçimi, Veriler ve Toplanmasına İlişkin Anket Hazırlama Yöntemleri, İşletmelerde Anket Uygulamaları ve Bilimsel Araştırmaların hazırlanmasına ilişkin, içerik, biçim ve yazma kuralları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Niyazi Karasar ‘Araştırmalarda Rapor Hazırlama’ Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001
  • Halil Seyidoğlu ‘Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı’ Güzem Yayınları, İstanbul 2000.
  • Serkan Bayraktaroğlu ve diğ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.
  • Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, 2004.
  • Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek ‘Nitel Araştırma Yöntemleri’, Seçkin Yayınları, Ankara 2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşletmelerde çözümlenmesi gereken sorunlar ve çözümlere yönelik analitik düşünce yeteneğinin kazandırır.
  2. Bir araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması konusunda gerekli bilgi ve becerileri öğretir.
  3. Bilimsel araştırma süreci öğrenilir ve öğrenciler tarafından uygulanır.
  4. Araştırmaların hazırlanmasına ilişkin, içerik, biçim ve yazma kurallarına ilişkin bilgiler kazanılır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Araştırma Yöntemlerinin Kuramsal/Kavramsal Çerçevenin OluşturulmasıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 1-14.
2Araştırma Sorusunun (Ya da Sorularının) YazılmasıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 19-42
3Araştırma Alanının/Örneklemin BelirlenmesiBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 43-62
4Veri Toplama Araçları Stratejilerinin GeliştirilmesiBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 63-96
5Veri Toplama (Görüşme, Gözlem, Dokumanlar)Bayraktaroğlu ve diğ., 2007, 99-118
6Veri Analizi, Bulguların Betimlenmesi Ve YorumlanmasıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 121-134
7Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri(Sistematik, Tabaka Örnekleme, Küme)Bayraktaroğlu ve diğ., 2007, 137-167
8Mid-term exam
9Amaçlı Örnekleme Yöntemi (Aşırı Veya Aykırı Durum Örneklemesi, Maximum Çeşitlilik Örneklemesi, Tipik Durum Uygulaması)Bayraktaroğlu ve diğ., 2007, 169-190
10Geçerlik ve GüvenilirlikBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 191-202
11Veri Toplama Yöntemleri (Görüşme, Görüşme Formunun Hazırlanması Görüşme Yöntemlerinin Avantaj Ve DezavantajlarıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 237-256
12Görüşme Türleri, Gözlem Formunun HazırlanmasıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 269-274
13Veri Analizi; Betimsel Analiz, İçerik AnaliziBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 274-282
14Örnek Olay Çalışması ve Araştırma Raporunun HazırlanmasıBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 287-353
15Genel değerlendirme
16Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok