Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İktisadın Temelleri IIIKT209224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Çakmak Şahin
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin ekonomi bilimi, makro ekonominin temel kavramları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiMakro ekonominin temel konuları, amacı ve araçları, milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Makro İktisat, Prof. Dr.Zafer Tunca, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu derste öğrenci ekonomi konusunda temel bilgileri edinecektir.
  2. Bu derste öğrenci, temel ekonomik sorunları tartışabilecek düzeyde ekonomik kavramları öğrenecektir.
  3. Bu derste öğrenci güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek düzeyde temel bilgileri edinecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Makro ekonominin temel konuları, amacı ve araçları, milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi.Makro İktisat, s. 3-35.
2Klasik ekonomi kuramı ve varsayımları.Makro İktisat, s. 35-53.
3Keynes’gil kuram ve varsayımları, toplam talebin unsurları, çarpan ve hızlandıran mekanizmaları, tasarruf paradoksu.Makro İktisat, s. 53-100.
4Toplam arz, toplam arz ve talebe bağlı olarak gelir ve fiyat değişmeleri, Klasik ve Keynes’gil ekonomi politikaları.Makro İktisat, s. 100-123.
5Kamu harcamaları ve vergiler, kamu harcamalarının ve vergilerin milli gelir üzerindeki etkileri, maliye politikası araçları, bütçe ve kamu kesimi dengesi.Makro İktisat, s. 123-155.
6Dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi, milli gelirin ithalat ve ihracatla bağlantısı, dışa açık ekonomide çarpan mekanizması.Makro İktisat, s. 155-171.
7Para ve bankacılık sistemi, parasal taban, para çarpanı, para arzı, Merkez Bankası ve para politikaları.Makro İktisat, s. 171-193.
81. Ara Sınav.
9Para talebi, faiz ve milli gelir, istikrar politikaları.Makro İktisat, s. 193-221.
10IS- LM Analizi, para ve mal piyasalarında denge.Makro İktisat, s. 221-249.
11Enflasyon, enflasyonun türleri ve etkileri.Makro İktisat, s. 249-254.
122. Ara Sınav.
13Deflasyonist ve enflasyonist açık, enflasyonun kaynakları.Makro İktisat, s. 254-265.
14Monetarist ekonomi kuramı, enflasyonist beklentiler, enflasyona karşı politikalar, enflasyon ve işsizlik ilişkisi.Makro İktisat, s. 265- 299.
15Dış ticaretin nedenleri, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri, makro ekonomi politikaları.Makro İktisat, s. 299-349.
16Final Sınavı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)213
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok