Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kariyer Yönetimi ISL520637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüNihat Erdoğmuş
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerde kariyer yönetimi konusuna ve önemine derinlemesine eğilmek, öğrencilere teoriyi aktarmak ve uygulamadan örnekler sunmak.
Dersin İçeriğiKariyerin tanımı ve kariyer yönetiminin önemi, kariyer gelişim modelleri, kariyer yönetim sistemleri, kariyer yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi, birey ve organizasyon açısından kariyer yönetimi, çalışanların, yöneticilerin ve İK uzmanlarının kariyer yönetimindeki rolleri, kariyer yönetiminde özel durumlar: ileri yaştaki çalışanlar, her iki ebeveynin de çalıştığı aileler, kariyer platosu, becerilerin eskimesi, ev ve iş dengesinin kurulması, sınırsız kariyer.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uyargil, Cavide ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü.İşletme Fakültesi, Beta, İstanbul, 2008
  • Barutcugil, İsmet Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul
  • Fombrun, Charles J, Tichy, Noel M., Devanna, Mary Anne, Strategicn Human Resource Management, John Wiley and Sons, 1984.
  • Dessler, Gary, Human Resources Management, 8.baskı, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
  • Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kariyer yönetimi ile ilgili kazanılan nosyonlar yardımıyla iş hayatında ilgili sorunları daha iyi kavrayabilme, çözüm geliştirebilme becerisi.
  2. İşletmelerde kariyer yönetimi işlevinin önemini kavrama
  3. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemini anlama
  4. Bireysel ve örgütsel kariyer planlamayı tanımlama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kariyerin Tanımı ve Kapsamı Uyargil, Cavide ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü.İşletme Fakültesi, Beta, İstanbul, 2008.ss.230-247.
2Kariyer Sistemleri Dessler, Gary, Human Resources Management, 8.baskı, Prentice Hall, New Jersey, 2000.ss. 363-373.
3Kariyer Sisteminin Unsurları Dessler, Gary, Human Resources Management, 8.baskı, Prentice Hall, New Jersey, 2000.ss. 373-383.
4Kariyer Geliştirme Dessler, Gary, Human Resources Management, 8.baskı, Prentice Hall, New Jersey, 2000.ss. 383-393.
5Kariyer Geliştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 10-45.
6Kariyer Geliştirme Sisteminin Uygulanması Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 45-65.
7Kariyer Geliştirme Kaynakları Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 65-85.
8Vize
9Kariyer Planlama Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 85-100.
10Kariyer Yönetimi Kavramı Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 105-130.
11Sistemin Gerekleri ve Aşamaları Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 130-150.
12Kariyer Stratejileri Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 150-175.
13Kariyer Sorunları Çalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 175-190.
14Tekrar ve Vaka TartışmaÇalık, Temel ve Ereş, Figen, Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.ss. 190-200.
15Vaka Tartışma"Magic Products" Case, ss. 1-10.
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması155
Derse Özgü Staj
Ödev610
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok