Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası Yönetim ISL465034300
ÖnkoşullarISL2681 Temel İşletme Yönetimi
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüEsin Can
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve uluslararası yönetimle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriğiUluslararası işletmelerin yönetimi ile ilgili temel konular: Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası işletmeleri etkileyen çevresel güçler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
  • Sevgi Ayşe Öztürk; Küresel Sınırları Zorlamak, Ekin Kitabevi, Ankara, 2006.
  • Salih Yeşil; Uluslar arası İşletmeler Açısından Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi, Adalet Yayınevi, 2011.
  • Bülent Günsoy; Küreselleşme: Bir Varoluş Çözümlemesi, Ekin Kitabevi, Ankara, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası ve çokuluslu işletmeleri anlayabilme
  2. İşletme problemlerine çözüm getirebilme
  3. Küresel işletme çevresini anlayabilme
  4. Küresel rekabet ortamında etkin işletme yönetimini anlamak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Genel Bilgiler Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.1-14
2Uluslararası İşletmeciliğin Kapsamı, Tanımı, Terminolojisi ve Uluslararası Çevre Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.15-54
3Uluslararası İşletmeciliğe Hazırlık Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.55-82
4Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma Aşamaları Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.83-98
5Uluslararası Pazara Giriş Yöntemleri Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.99-128
6Uluslararası Çevre, Uluslararası Organizasyonlar Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.129-178
7Ödemeler Dengesi-Sosyo-Kültürel Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.179-248
8Vize
9Politik Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.249-282
10Fiziksel ve Çevresel Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.283-304
11İşgücü Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.329-360
12Ekonomik Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.305-328
13Finansal Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.361-390
14Hukuki Güç Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.391-450
15Uygulama - Genel Değerlendirme ve Tekrar
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok