Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ISL614637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıSeda Canikli
Dersin AmacıBu dersin amacı uluslar arası finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiFinansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Önemi, Finansal Raporlama Standartlarının Uluslararası Uyumuna Yönelik Çalışmalar, Türk Muhasebe Sistemine Genel Bakış, Kavramsal Çerçeve, TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 7: Nakit Akış Tabloları, TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, TMS 18: Hasılat, TMS 2: Stoklar, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar, TMS 23: Borçlanma Maliyeti, TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü, TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, TMS 17: Kiralama İşlemleri, TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 12: Gelir Vergileri, TMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları, TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9: Finansal Araçlar, TFRS 8: Faaliyet Bölümleri, TFRS 3: İşletme Birleşmeleri, TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri TMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, TMS 28:İştiraklerdeki Yatırımlar, TMS 32: Finansal Araçlar: Sunum, TMS 33: Hisse Başına Kazanç, TMS 34: Ara Dönem Finansal Raporlama, TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TMS 31: İş Ortaklıklarındaki Paylar, TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), TFRS 2011 Seti
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının açıklanabilmesi,
  2. UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloların incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi
  3. UFRS ile USGAAP kıyaslamasının yapılabilmesi
  4. Değişen muhasebe uygulamalarının takip edilebilmesi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Finansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Önemi, Finansal Raporlama Standartlarının Uluslararası Uyumuna Yönelik Çalışmalar, Türk Muhasebe Sistemine Genel Bakış, Kavramsal Çerçeve TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TFRS 1
2TMS 7: Nakit Akış Tabloları TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve HatalarTMS 7/8
3TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 18: HasılatTMS 10/18
4TMS 2: Stoklar TMS 16: Maddi Duran VarlıklarTMS 2/16
5TMS 23: Borçlanma Maliyeti TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu VarlıklarTMS 23/36/37
6TMS 17: Kiralama İşlemleri TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 12: Gelir VergileriTMS 17/38/12
7TMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan FaaliyetlerTMS 24 TFRS 5
8Ara Sınav
9TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 9: Finansal AraçlarTFRS 7/9
10TFRS 8: Faaliyet Bölümleri TFRS 3: İşletme Birleşmeleri TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TMS 21: Kur Değişiminin EtkileriTFRS 8/3/5/21
11TMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 27
12 TMS 28: İştiraklerdeki YatırımlarTMS 28
13TMS 32: Finansal Araçlar: Sunum TMS 33: Hisse Başına KazançTMS 32/33
14TMS 34: Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve ÖlçmeTMS 34/39
15TMS 31: İş Ortaklıklarındaki Paylar TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 31/19
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama33
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler116
Sunum / Seminer124
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)124
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok