Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)ISL391234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüEsin Can
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının işlevlerini, fonksiyonlarını İ.K.Y. alanındaki yeni yaklaşımları da dikkate alarak sunmak
Dersin İçeriğiİ.K. Yönetimi Tanımı ve işlevleri, İ.K.Y. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İ.K.Y. uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.
  • Yonca Gürol; İnsanın Örgütte Değişen Rolü, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İnsan kaynakları konusunda teorik bilgilere sahip olmak
  2. Bu bilgiler ışığında pratikte uygulananlara eleştirel bir gözle bakabilme becerisi kazanmak
  3. İnsan kaynakları yönetimini bütüncül olarak görebilmek
  4. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemini kavramak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010. ss.15-40.
2İş Analizi ve İş Dizaynı (Teknikler, Alternatif Çalışma Programları Türleri) Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 40-70.
3İnsan kaynakları planlaması; temel ilke ve yöntemler, türleri Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 70-100.
4İnsan kaynakları temin ve seçimi Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 110-160.
5İnsan kaynakları yönetiminde eğitim, yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinin önem, amaç, ilke ve politikaları. Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 170-190.
6Performans değerlendirme kavramı ve performans yönetimi sistemi Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 200-225.
7Kariyer planlama, kariyer yönetiminde temel veri ve odaklar, modeller / Bireysel kariyer yönetimi, organizasyonel ve bireysel açılardan kariyer yönetimi olgusuna bakışın bütünleştirilmesi ve uluslar arası ya da global kariyer planlamasıCavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 230-245.
8Vize
9İşletmelerde ücret yönetimi; ücret kavramı, ücretin ekonomik boyutu ve yeterlilik, iş gören açısından ücret düzeyi.,İşletme içi bireysel ücret, işletme içi ücret oluşumu, ücret araştırması, işletme içi ücretin oluşumu, işin ücret karşılıklarının saptanması, tek ve toplu ücretleme. Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 250-280.
10Ücret sistemleri, genel özellikleri, zaman ücretleri, özendirici ücret sistemleri ve özellikleri, primli ücret sistemi ve türleri Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss.280-330.
11İş değerleme kavramı, yapısı, yöntemleri. Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 340-380.
12İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi(iş Güvenliği ve işgören sağlığı) Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 395-420.
13Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılmasıCavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 425-440.
14İşçi-işveren ilişkileri Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 445-480.
15İnsan kaynakları bilgi sistemleri Cavide Uyargil ve diğerleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.ss. 490-500.
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok