Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Hukuku (İşletme Yönetimi) ISL513537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencinin çalışma yaşamına girdiğinde karşılaşabileceği sorunları tek başına çözmesi için gerekli olan temel bilgi ve kavramları, haklarının neler olduğunu vermek, haklarına sahip çıkma, gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmeleri için gerekli prosedürü öğretmek
Dersin İçeriğiHukuk Kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer kurallardan farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kollektif) iş hukuku
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL, İş Hukuku, 2012
  • Murat DEMİRCİOĞLU, Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 2008
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çalışma yaşamında haklarının neler olduğunu ve bu hakların ihlal edilmesi halinde avukat ya da başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan tek başına sorunlarını çözebilme
  2. Hukuki başvuru yollarını öğrenmek
  3. Hukuka aykırı davranışların sonuçlarını öğrenmek
  4. İş sözleşmesinin türlerini öğrenmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hukukun dalları ayrımında iş hukukunun yeri, İş hukukunun kaynakları Demircioğlu/Centel, (2012), 1-25
2İş hukukuna yön veren temel ilke ve yaklaşımlar Demircioğlu/Centel, (2012), 29-43
3İş hukukunun temel kavramları; isçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, çırakDemircioğlu/Centel, (2012), 44-72
4İş sözleşmesi kavramı ve türleri Demircioğlu/Centel, (2012), 75-88
5İş sözleşmesi ehliyeti, iş sözleşmesi ehliyetinin sınırları, iş sözleşmesi yapma zorunlulukları Demircioğlu/Centel, (2012), 89-99
6İsçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları Demircioğlu/Centel, (2012), 100-111
7Ücret kavramı, kök ücret, ek ücret, ücret sistemleri Demircioğlu/Centel, (2012), 112-127
8Vize
9Ücretin güvencesi, asgari ücret, zarar karşılığı kesinti, ücret kesme cezasıDemircioğlu/Centel, (2012), 144-164
10Çalışma süreleri, fazla çalışma kavramı, ara dinlenmesi, yıllık ücretli izinDemircioğlu/Centel, (2012), 128-144
11Is sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı Demircioğlu/Centel, (2012), 165-201
12Toplu iş hukuku: Sendika kavramı: Türkiye’de sendikacılığın özellikleri, sendika kuruculuğu koşulları, sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar, sendikaların sona ermesiDemircioğlu/Centel, (2012), 205-276
13Toplu iş sözleşmeleri, tanım, Türkiye’de toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu is sözleşmesinin yapılması prosedürü Demircioğlu/Centel, (2012), 277-299
14Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçıl çözüm yolları: arabulucuk ve tahkim, grev: genel tanım, yasal ve yasadışı grev tanımları Demircioğlu/Centel, (2012), 300-309
15Yasal grevin unsurları, lokavt, genel tanım, yasal lokavt ve yasadışı lokavt kavramları, yasal lokavtın unsurları Demircioğlu/Centel, (2012), 310-376
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok