Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları ISL612337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüTurhan Erkmen
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıToplum kültürünün insan davranışı üzerindeki etkisi, örgüt kültürünün çalışan davranışındaki rolü ve önemi, örgüt kültürü modelleri, etik, kültür ve iletişim, kültürel değişim ve değişim yönetimi gibi konuların kavranması. Bu amaçlara paralel olarak, sınıf tartışmalarına ve vak’a çalışmalarına yer vermek
Dersin İçeriğiToplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün tanımı, öğeleri, oluşumunu etkileyen faktörler, fonksiyonları, özellikleri, belirleyicileri, örgüt kültürü modelleri, yaklaşımları, etik kültür ve kültürel değişim gibi konulara dönem içerisinde yer verilecektir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Turhan Erkmen, Örgüt Kültürü, Beta Yayınevi, 2010
  • Göksel Ataman Unutkan,” İşletmelerin yönetimi ve örgüt kültürü” İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1995.
  • Binali Doğan, Örgüt Kültürü, Beta Yayınevi, 2007.
  • Selami Sargut, Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Kitabevi, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler örgüt kültürü kavramının işletme alanındaki örnekleri tanımlayıp, tartışabilir.
  2. Örgüt kültürü kavramını analiz edebilir.
  3. Örgüt kültürü kavramını yorumlayabilir.
  4. Örgüt kültürü, gelişimi ve oluşumunu kavrayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toplum Kültürü ve Kültürün Fonksiyonları ve SınıflandırılmasıErkmen, 2010, 1-10
2Örgüt Kültürü Kavramı, Önemi ve Özellikleri, Oluşumu, Gelişimi ve Fonksiyonları Erkmen, 2010, 31-40
3Örgüt Kültürü-Çevre-İlişkisi, Örgüt Kültürünü Etkileyen FaktörlerErkmen, 2010, 23-28
4Örgüt Kültürünün Yerleşmesinde Sosyalleşme Süreci ve Sosyalizasyon Erkmen, 2010, 31-40
5Örgüt Kültürünün Ögeleri (İnançlar, Değerler ve Normlar)Erkmen, 2010, 47-58
6Örgüt Kültürünün Boyutları ve BelirleyicileriErkmen, 2010, 47-69
7Örgüt Kültürü- Örgüt İklimi İlişkisi, Güçlü ve Zayıf Kültürün ÖzellikleriErkmen, 2010, 1-10
8Mid-term exam
9Örgüt Kültüründe Hofstede ve Schein’in Model ve Yaklaşımları ve Diğer Modeller (Parsons, Peters and Waterman)Erkmen, 2010, 71-76
10Örgüt Kültürü Tipleri ve Rekabet Eden Değerler ModeliErkmen, 2010, 79-90
11Örgüt Kültürünün Ölçülmesi ve Örgüt Kültürü Araştırmalarında Kullanılan ÖlçeklerErkmen, 2010, 91
12Örgüt Kültürünün Performans, Verimlilik, Motivasyon, Liderlik, Örgütsel Başarı, İmaj, Örgüte Bağlılık, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Adalet gibi Değişkenlerle İlişkisiErkmen, 2010, 97-104
13Örgüt Kültürünün Değişimi ve Yönetimi, Değişimde BaşarıErkmen, 2010, 105-139
14Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarda Örgüt Kültürü Sorununa İlişkin Örnek OlaylarErkmen, 2010, 105-139
15Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik Değerler ve KültürErkmen, 2010, 105-139
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama17
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok