Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişimISL612537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüYasin Şehitoğlu
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBireysel iletişim becerilerini geliştirmenin yanısıra iletişim türleri, kişilerarası iletişim kurma, iletişim sürecini etkileyen faktörler, örgütlerde iletişim ve etkin örgütsel iletişim gibi konuların sınıf tartışmaları ve vak’a çalışmaları yardımıyla kavranması
Dersin İçeriğiBireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri, kanalları ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli konulara (toplantı, sunum, mülakat, kültürlerarası iletişim) ve vak’a analizlerine yer verilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf içi ders notları
  • Hasan Tutar, Örgütsel İletişim, Seçkin Yayıncılık, 2003.
  • Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bireyin kendi ile ve çevresi ile olan iletişim becerilerini geliştirir.
  2. Öğrenciler çalıştığı kurum içerisindeki iletişim sorunlarına anlayış ve çözüm geliştirir.
  3. Etkin iletişim kurabilir.
  4. Etkin dinlemeyi öğrenip, uygulayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İletişim Kavramı, Süreci, Fonksiyonları ve İletişim BiçimleriGuffey, 2010, 2-30
2Bireyin Kendi İle Olan İletişimi, Benlik Kavramı ve Kendini Tanıma PenceresiGuffey, 2010, 2-30
3Bireylerarası İletişim, İstek/Niyet Matrisi ve Etkileşimsel AnalizGuffey, 2010, 2-30
4Örgütlerde İletişim ve Örgütsel İletişim Biçimleri, Örgütsel İletişimde Engeller ve İletişimin Geliştirilmesi Guffey, 2010, 98-220
5Yönetim Yaklaşımlarına Göre İşletmelerde İletişim BiçimleriGuffey, 2010, 98-220
6Yazılı İletişim, Memoranda ve Raporlar Bovee, Thill, 2010, 100-122
7Örgütsel İletişimde İnternet ve İntranet Kullanımı: Üstünlükler, ZayıflıklarıBovee, Thill, 2010, 100-122
8Vize sınavı
9Sözsüz İletişim, Profesyonel İmajBovee, Thill, 2010, 342-367
10Kültürlerarası İletişimBovee, Thill, 2010, 36-57
11Kültürlerarası İletişimde İş Görüşmelerine Yönelik ÖrneklerBovee, Thill, 2010, 36-57
12Etkin Toplantı YönetimiBovee, Thill, 2010, 60-76
13Etkin Sunuş TeknikleriBovee, Thill, 2010, 342-367
14Mülakat Süreci ve Teknikleri Bovee, Thill, 2010, 397-422
15Müzakere Süreci ve YöntemleriBovee, Thill, 2010, 397-422
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama17
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok