Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgütsel Davranış ISL264235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüNihat Erdoğmuş
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıSelahaddin Şamil Fidan
Dersin Amacıİşletmelerde çok önemli bir yeri olan “insan” unsurunu anlamak ve işletmenin iç ve dış çevresel faktörlerin, yöneticilerin ve işletmede tüm çalışanların davranışları üzerindeki etkisini analiz etmek
Dersin İçeriğiÖrgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar, statü ve rol davranışı, kişilik, tutumlar ve tutum davranış ilişkisi, motivasyon, liderlik, gruplar, grup süreçleri ve dinamikleri, kurumsal ve kişilerarası iletişim, örgüt kültürü, kültürün yönetim fonksiyonlarına etkisi, örgütsel değişim ve örgüt geliştirme, çatışma ve çözüm yolları, iş tatmini ve stres
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf içi ders notları
  • Mehmet Tikici (Ed.), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayıncılık, 2005.
  • Halil Can(Ed.), Örgütsel Davranış, Seçkin Yayıncılık, 2006.
  • Enver Özkalp, Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, Ekin Yayınları, 2010.
  • Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Genç yönetici adaylarına, işletme yönetimi açısından geçerli olan davranışsal olguların işleyişini öğretir ve tartıştırır.
  2. Öğrenciler iş ortamına ilişkin en uygun davranışı seçme konusunda beceri kazanır.
  3. Öğrenciler iş ortamına ilişkin en uygun davranışın uygulanması konusunda beceri kazanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Örgütsel Davranışın Anlamı, Önemi ve RolüÖzkalp, Kırel, 2005, 1-51
2Örgütsel davranış değiştirmeÖzkalp, Kırel, 2005, 129-137
3İşe ilişkin tutumlar: İş tatminiÖzkalp, Kırel, 2005, 105-127
4Örgütsel bağlılık, Örgütlerde Motivasyonu Geliştirme Özkalp, Kırel, 2005, 277-302
5Değişim ve Örgütsel Değişim, Örgüt GeliştirmeÖzkalp, Kırel, 2005, 439-501
6Örgüt KültürüÖzkalp, Kırel, 2005, 157-195
7Çatışma Yönetimi ve MüzakereÖzkalp, Kırel, 2005, 339-576
8Vize
9Karar alma ve Problem ÇözmeÖzkalp, Kırel, 2005, 53-70
10Öğrenen OrganizasyonlarÖzkalp, Kırel, 2005, 138-153
11Liderlik davranışı ve davranışsal liderlik teorileriÖzkalp, Kırel, 2005, 307-312
12Durumsal Liderlik DavranışlarıÖzkalp, Kırel, 2005, 314-335
13Güç ve PolitikaÖzkalp, Kırel, 2005, 545-572
14Etik davranışÖzkalp, Kırel, 2005, 503-507
15Genel değerlendirme
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok