Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Pozitif Örgütsel Davranış ISL521337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüEmel Esen
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİş hayatında sadece olumsuz duygu ve davranışların olmadığını ortaya koymak, bunun yanında çalışanın verimliliğini arttıracak ve performansını olumlu yönde etkileyecek duyguların farkına varılması ve bu duyguların yapılacak tartışmalar ve araştırmalarla derinlemesine incelenmesi ve bu kavramların çalışma yaşamında da işlerlik kazanması için bilinç oluşturulması.
Dersin İçeriğiDers kapsamında, örgütsel davranışın olumlu duygularını karşılayan kavramlar olan, öz-yeterlik, cezbolma, umut, esenlik, mutluluk, yardımseverlik davranışı, erdemlilik, psikolojik sermaye ve psikolojik sahiplik gibi kavramlar ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İslamoğlu, G. (2010), Kurumlarda İyilik de Var, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • Aşkın Keser, Gözde Yılmaz ve Şenay Yürür, Çalışma Yaşamında Davranış, Umuttepe Yayınları, 2009
  • Derya Ergun Özler, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Örgütsel davranış alanında pozitif yaklaşımları içerisinde barındıran kavramları öğrenciler edinip, tartışabilir.
  2. Kavramları farklı bakış açıları ile ele alınıp, analiz edebilir.
  3. Bu konulara olan ilginin artmasının sağlanır.
  4. Bu kavramların kazandırdığı bakış açısının tutum ve davranışlara yansıtılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Pozitif psikoloji kavramıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
2Pozitif örgütsel davranışın ortaya çıkmasıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
3Pozitif örgütsel davranış üzerine çalışmalarKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
4Öz-yeterlik kavramıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
5Umut kavramı Keser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
6Mutluluk, esenlik kavramları ve iyimserlik davranışıİslamoğlu, 2010, 119-136
7Örgütsel vatandaşlık davranışıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 57
8Vize sınavı
9Örgütsel bağlılık, işe ve örgüte cezbolmaÖzler, 2010, 1-16
10Yardımseverlik davranışı İslamoğlu, 2010, 1-19
11Örgütsel erdemlilik kavramı, erdemli kurumlar ve özellikleriCameron ve diğ, 2003, 1-40
12Psikolojik sermaye kavramıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
13Psikolojik aidiyet kavramıÖzler, 2010, 167-190
14Örgütlerde bağışlayıcılık kavramıKeser, Yılmaz, Yürür, 2009, 119
15Genel Değerlendirme ve vaka çalışmaları
16Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama15
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok