Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgüt KültürüISL512937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüTurhan Erkmen
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıToplum kültürünün insan davranışı üzerindeki etkisi, örgüt kültürünün çalışan davranışındaki rolü ve önemi, örgüt kültürü modelleri, etik, kültür ve iletişim, kültürel değişim ve değişim yönetimi gibi konuların kavranması. Bu amaçlara paralel olarak, sınıf tartışmalarına ve vak’a çalışmalarına yer vermek
Dersin İçeriğiToplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün tanımı, öğeleri, oluşumunu etkileyen faktörler, fonksiyonları, özellikleri, belirleyicileri, örgüt kültürü modelleri, yaklaşımları, etik kültür ve kültürel değişim gibi konulara dönem içerisinde yer verilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Turhan Erkmen, Örgüt Kültürü, İstanbul; Beta Yayınevi, 2010
  • Binali Doğan, Örgüt Kültürü, Beta Yayınevi, 2007
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler örgüt kültürü kavramının işletme alanındaki örneklerini tanımlayabilir.
  2. Örgüt kültürü kavramını analiz edebilir.
  3. Örgüt kültürü kavramını yorumlayabilir.
  4. Örgüt kültürü, gelişimi ve oluşumunu kavrayıp, tartışabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür Kavramı ve Kültürün FonksiyonlarıErkmen, 2010, 1-10
2Kültürün Sınıflandırılması ve Kültürel FarklılaşmalarErkmen, 2010, 1-10
3Örgüt Kültürü Kavramı, Önemi ve Özellikleri, Güçlü-Zayıf Kültür ve Örgüt İklimiErkmen, 2010, 1-10
4Örgüt Kültürü-Çevre-İlişkisi, Örgüt Kültürünü Etkileyen FaktörlerErkmen, 2010, 23-28
5Örgüt Kültürünün Oluşumu, Gelişimi, Fonksiyonları ve Sosyalleşme SüreciErkmen, 2010, 31-40
6Örgüt Kültürünün Ögeleri(İnançlar, Değerler ve Normlar) ve Boyutları Erkmen, 2010, 47-58
7Örgüt Kültürünün BelirleyicileriErkmen, 2010, 61-69
8Vize
9Örgüt Kültürü ile İlgili Modeller ve Yaklaşımlar (Hofstede, Schein, Parsons, Peters ve Waterman, Rekabet Eden Değerler Modeli)/Erkmen, 2010, 71-76
10Örgüt Kültürü TipleriErkmen, 2010, 79-90
11Örgüt Kültürünün ÖlçülmesiErkmen, 2010, 91
12Örgüt Kültürünün İlişkili Olduğu Örgütsel Değişkenler (Performans, Verimlilik, Motivasyon, Liderlik, Örgütsel Başarı, İmaj, Örgüte Bağlılık, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Adalet)/Erkmen, 2010, 97-104
13Örgüt Kültürünün Değişimi ve Yönetimi, Değişimde BaşarıErkmen, 2010, 105-139
14Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarda Örgüt KültürüErkmen, 2010, 105-139
15Etik Değerler ve Örgüt KültürüErkmen, 2010, 105-139
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama15
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok