Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Seminer ISL500107.5010
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıHazırlanan araştırma önerilerinin insan kaynakları alanında uygulamasını gerçekleştirerek, sunumların yapılması ve araştırma sonuçlarının tartışılması
Dersin İçeriğiTartışılan araştırma önerilerinin uygulamaya geçirilmesi ve araştırma yöntemi çerçevesinde bulguların yorumlanması ve tartışılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf içi ders notları
  • Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma yazma el kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları, 2000.
  • Niyazi KARASAR, “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
  • Serkan Bayraktaroğlu ve diğ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yazım kurallarına ve biçimsel koşullara dikkat etme konusunda beceri kazanır.
  2. Araştırma önerisi hazırlayabilir.
  3. Teze ilişkin akademik araştırma yapabilir.
  4. Bilimsel araştırma metodunu öğrenme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Rapor ve tez yazım kurallarıSekaran and Bougie, 2009, 1-16
2Araştırma modellerinin değerlendirilmesi Sekaran and Bougie, 2009, 101-120
3Araştırma evren ve örneklem yöntemiBayraktaroğlu ve diğ., 2007, 121-134
4Veri Toplama YöntemleriSekaran and Bougie, 2009, 179-222
5Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleriSeveral academic articles
6Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleriSeveral academic articles
7Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleriSeveral academic articles
8Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleriSeveral academic articles
9Araştırma Önerisi Sunumları
10Araştırma Önerisi Sunumları
11Araştırma Önerisi Sunumları
12Araştırma Önerisi Sunumları
13Araştırma Önerisi Sunumları
14Araştırma Önerisi Sunumları
15Araştırma Önerisi Sunumları
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama15
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok