Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgütsel Davranış Teori ve UygulamaISL530837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüNihat Erdoğmuş
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerde çok önemli bir yeri olan “insan” unsurunu anlamak ve işletmenin iç ve dış çevresel faktörlerin, yöneticilerin ve işletmede tüm çalışanların davranışları üzerindeki etkisini analiz etmek
Dersin İçeriğiÖrgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar, statü ve rol davranışı, kişilik, tutumlar ve tutum davranış ilişkisi, motivasyon, liderlik, gruplar, grup süreçleri ve dinamikleri, kurumsal ve kişilerarası iletişim, örgüt kültürü, kültürün yönetim fonksiyonlarına etkisi, örgütsel değişim ve örgüt geliştirme, çatışma ve çözüm yolları, iş tatmini ve stres
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mehmet Tikici (Ed.), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayıncılık, 2005.
  • Halil Can(Ed.), Örgütsel Davranış, Seçkin Yayıncılık, 2006.
  • Enver Özkalp, Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, Ekin Yayınları, 2010.
  • Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Genç yönetici adayları, işletme yönetimi açısından geçerli olan davranışsal olguların oluşumunu kavrar ve analiz eder.
  2. Genç yönetici adayları, işletme yönetimi açısından geçerli olan davranışsal olguların işleyişini kavrar ve tartışır.
  3. İş ortamına ilişkin en uygun davranışı seçer.
  4. İş ortamına ilişkin en uygun davranışın uygulayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Örgütsel Davranış’ın İşletmelerdeki Yeri ve Yöneticiler Açısından ÖnemiRobbins, 2009, 38-72
2Öğrenme, Örgütsel Davranış Değiştirme ve Öğrenen OrganizasyonlarRobbins, 2009, 76-103
3Kişilik ve Algılama Quick and Nelson, 2011, 72-106
4Motivasyon KuramlarıQuick and Nelson, 2011, 140-160
5İşgören Motivasyonu ve Motivasyon UygulamalarıQuick and Nelson, 2011, 140-160
61.Vize
7Tutumlar, İşletmelerde Tutum Biçimlerinden İş TatminiQuick and Nelson, 2011, 106-140
8Örgüte Bağlılık ve Örgütsel VatandaşlıkQuick and Nelson, 2011, 140-160
9Örgütsel İletişimQuick and Nelson, 2011, 238-272
10Örgüt KültürüQuick and Nelson, 2011, 518-550
11Örgütsel Çatışma ve YönetimiQuick and Nelson, 2011, 412
12Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları(Geleneksel, Davranışsal, Durumsallık ve Durumsallık Ötesi-Modern Yaklaşımlar)Quick and Nelson, 2011, 376-412
13Gruplar, Gruplarda Karar Verme Teknikleri Quick and Nelson, 2011, 304-342
14Örgüt Geliştirme ve Takım ÇalışmasıQuick and Nelson, 2011, 272-304
15Genel Değerlendirme
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama18
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok