Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgütsel Davranışta Temel YaklaşımlarISL610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüTurhan Erkmen
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerde çok önemli bir yeri olan “insan” unsurunu anlamak ve işletmenin içi ve dış çevresel faktörlerin, yöneticilerin ve işletmedeki tüm çalışanların davranışları üzerindeki etkisini analiz etmek
Dersin İçeriğiÖrgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar, statü ve rol davranışı, kişilik, tutumlar ve tutum-davranış ilişkisi, motivasyon, liderlik, gruplar, grup süreçleri ve dinamikleri, kurumsal ve kişilerarası iletişim, örgüt kültürü, kültürün yönetim fonksiyonlarına etkisi, örgütsel değişim ve örgüt geliştirme, çatışma ve çözüm stratejileri, iş tatmini ve stres
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mehmet Tikici (Ed.), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayıncılık, 2005.
  • Enver Özkalp, Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, Ekin Yayınları, 2010.
  • Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 2010.
  • Stephen Robbins and T.Judge, Organizational Behavior, Printice Hall, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Genç yönetici adayları ve akademisyenler, işletme yönetimi açısından geçerli olan davranışsal olguların oluşumunu kavrar ve analiz eder.
  2. Genç yönetici adayları ve akademisyenler, işletme yönetimi açısından geçerli olan davranışsal olguların işleyişini kavrar ve analiz eder.
  3. İş ortamına ilişkin en uygun davranışı seçer.
  4. İş ortamına ilişkin en uygun davranışı uygular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Örgütsel Davranış’ın İşletmelerdeki Yeri ve Yöneticiler Açısından ÖnemiRobbins, 2009, 38-72
2Öğrenme ve Örgütsel Davranış Değiştirme Robbins, 2009, 76-103
3Kişilik ve Algılama Quick ve Nelson, 2011, 72-106
4Motivasyon KuramlarıQuick ve Nelson, 2011, 140-170
5İşgören Motivasyonu ve Motivasyon UygulamalarıQuick ve Nelson, 2011, 140-170
6Tutumlar, Oluşumu, Boyutları ve ModelleriQuick ve Nelson, 2011, 106-140
7İşletmelerde İşe Yönelik Tutumlar: İş Tatmini ve Örgütsel BağlılıkRobbins, 2009, 117-119
8Vize
9Örgütsel İletişimQuick ve Nelson, 2011, 238-272
10Örgüt KültürüQuick ve Nelson, 2011, 518-550
11Örgütsel Çatışma ve YönetimiRobbins, 2009, 516-545
12Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları(Geleneksel, Davranışsal, Durumsallık Yaklaşımları)Robbins, 2009, 416-473
13Grup Davranışı, Grup Türleri, Grup Davranışının SonuçlarıQuick ve Nelson, 2011, 272-304
14Karar Verme Süreci ve Gruplarda Karar Verme TeknikleriQuick ve Nelson, 2011, 272-304
15Örgüt Geliştirme ve Takım ÇalışmasıRobbins, 2009, 354-378
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama17
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok