Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analiz Teknikleri033510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme ABD Bilimsel Hazırlık Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıAyşe Demirhan
Dersin AmacıVerilerin toplanmasına ait, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan ve elde edilen sonuçları değerlemeye yarayan yöntemleri vermek
Dersin İçeriğiÖrnekleme ve örnekleme dağılımları, Tahmin teorisi, güven aralıkları, hipotez testleri, varyans analizi, Ki-kare testleri, regresyon ve korelasyon analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İşletme ve İstatistik İçin İstatistik, Paul Newbold, Çev:Prof. Dr. Ümit Şenesen, Literatür Yayınevi, İstanbul, 2000
  • Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, Neyran Orhunbilge, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:279, İstanbul, 2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İş hayatında büyük ölçüde yararlanılan istatistiksel teknikleri kullanmak.
  2. Elde edilen sonuçları yorumlamak
  3. Sayısal analiz becerisi kazanmak
  4. İstatistiğin temel kavramlarını öğrenmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin tanımı, konusu, verilerin toplanması,temel kavramlar, birim,derleme hataları ,sınıflama ve gruplama, sınıflamanın uygulanması, sınıflamada karşılaşılan sorunlar, gruplama tekniği. Seriler; seri çeşitleri, zaman, mekan, bölünme, kümülatif ve bileşik seriler. Frekans bölünmesi; simetrik seri, asimetrik seriOrhunbilge(2000), 2-70
2Duyarlı olmayan ortalamalar, medyan ve özellikleri, mod ve özellikleri, kartiller. Değişkenlik ölçüleri; değişim genişliği, standart sapma ve özellikleri, değişim katsayısı, kartiller arası fark, ortalama sapma. Toplanma oranı; sınıflanmış serilerde ve gruplanmış serilerde toplanma oranıOrhunbilge(2000), 95-127
3Asimetri ve basıklı ölçüleri, ortalamalara dayanan ve kartillere dayanan asimetri ölçüleri. Momentler; momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri. Konularla ilgili uygulamalarOrhunbilge(2000), 128-159
4Olasılık teorisi; olasılığın tanımı, klasik ve oransal frekans olarak tanımı. Temel kavramlar; basit ver bileşik olay, bağımlı ve bağımsız olaylar, bağdaşmaz ve bağdaşır olaylar, koşullu olasılıkOrhunbilge(2000), 160-166
5Önemli kesikli olasılık dağılımları; binom dağılımı, binom olasılık fonksiyonu ve binom dağılımının momentleri. Hipergeometrik olasılık fonksiyonu ve hipergeometrik dağılımının momentleriOrhunbilge(2000), 191-201
6Normal dağılım; normal olasılık yoğunluk fonksiyonu, normal dağılımın momentleri, standart normal dağılım, normal dağılım ile binom ve Poisson dağılımları arasındaki ilişki, binom dağılımının normale yaklaşımı, Tschebycheff tekniği Orhunbilge(2000), 210-225
7Örnekleme teorisi; temel kavramlar; ana kütle ve örnek, çerçeve, örnek ve gözlem birimi. Örnek seçimi ,örnekleme teknikleri; basit tesadüfi örnekleme, tabakalı örnekleme, çok kademeli örnekleme, kümelere göre örnekleme, çok aşamalı örnekleme, örneklemede hata kavramı ve ölçüsü; standart hata, standart hatayı etkileyen faktörler ve örnek hacminin belirlenmesiNewbold(2000), 243-281
8Ara Sınav
9İstatistiksel tahmin teorisi; nokta ve aralık tahminleri , ana kütle parametresinin aralık tahmini; ana kütle ortalamasının ve ana kütle oranının aralık tahmini,ana kütle parametreleri arasındaki farkın aralık tahmini; ana kütle ortalamaları arasındaki ve ana kütle oranları arasındaki farkın aralık tahminleri Newbold(2000), 283-352
10Hipotez testiNewbold(2000), 359-420
11Ki-kare testi; Ki-kare dağılımı, Ki-kare uygunluk testi, Ki-kare bağımsızlık testiNewbold(2000), 453-460
12Ki-kare homojenlik testi, serbestlik derecesi, Yates düzeltme faktörü, Kontenjans katsayısı, herhangi bir dağılımın teorik modelinin belirlenmesiNewbold(2000), 461-476
13F testiNewbold(2000), 471-474
14Varyans analiziNewbold(2000), 475-483
15Regresyon ve Korelasyon; serpilme diyagramları, doğrusal regresyon ve korelasyon, regresyon denklemi yardımıyla tahmin yapma, teorik değerleri hesabı, nokta tahmini, aralık tahmini Newbold(2000), 477-535
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama23
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer29
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok