Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel KimyaKIM117045302
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Zorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı
Zorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)
Zorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Fizik Lisans Programı
Zorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüNevim SAN
Dersi Veren(ler)Emine KARAKUS
Asistan(lar)ıErdoğan Kirpi, Türkan Börklü Budak, Bahadır Keskin, Dila Metinyurt, Fatma Aytan Kılıçaslan, Fatma Tülay Tuğcu, Ümit Nazlı Türkten, Ömer Tahir Günkara, İbrahim Ethem Özyiğit, Nilay Altaş Kıymaz, Demet Karaca Balta, Ali Serol Ertürk, Şule Dinç, Sevnur Doğruyol, Fatma Turak, Çiğdem Yörür Göreci
Dersin Amacı1-Kimyasal değişmeleri anlamak ve yönlendirmek için kullanılan fikir ve kavramaları öğrenmek 2- Gerçek dünyada gözlenen olayları atomlar,iyonlar ve moleküllerle açıklamak
Dersin İçeriğiMadde, atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler; Gazlar; Termokimya; Atomun elektron yapısı; Periyodik Tablo ve Elementlerin Periyodik özellikleri; Kimyasal bağlar; Sıvılar ve moleküllerarası kuvvetler;Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal denge; Asitler ve bazlar; Termodinamik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring,”Genel Kimya 1-2. İlkeler ve Modern Uygulamalar”, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy,Sekizinci Baskı, Palme Yayıncılık, 2002.
  • C.E.Mortimer,”Modern Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri Editörü: T.Altınata, Çağlayan Yayınevi, 1988. B.H.Mahan,” Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri: C.Şenvar, Raymon Chang “Genel Kimya” Çeviri:Tahisn Uyar, Serpil Aksoy,Recai İnam, Palme Yayınclık, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mühendislik konuları ile ilişkilendirmeyi öğreneceklerdir.
  3. Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğreneceklerdir.
  4. Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenecekler.
  5. Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazacak ve denkleştirebilecekler. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirebilecekler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması, maddenin ölçülmesi (SI birimleri), anlamlı rakamlar,Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar yasası, Dalton Kuramı, Elektronların keşfi, Atom çekirdeği, atom kütleleri, Avogadro sayısı ve mol kavramı1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
2Kimyasal bileşikler ve formülleri, yükseltgenme basamakları Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, redoks reaksiyonları, sınırlayıcı bileşen ve tepkime verimi1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
3Gazların özellikleri, gaz basıncı, basit gaz kanunları, İdeal gaz denklemi, kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik teorisi, Gaz gazlar ve van der Waals denklemi1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
4Termokimyada bazı terimleri ısı, tepkime ısısı ve kalorimetre, iş, termodinamiğin 1. Kanunu, iç enerji, entalpi, Hess kanunu, standart oluşum ısıları1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
5Elektromanyetik radyasyon, atom spektrumları, kuantum kuramı, Bohr atom modeli, yeni kuantum mekaniği, kuantum sayıları, elektron dağılımları1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
6Periyodik tablo, elementlerin sınıflandırılması, elementlerin elektron dağılımları ile periyodik tablo arasındaki ilişki, atom yarıçapları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
7Giriş, Lewis kuramı, ve bağların sınıflandırılması, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, çok katlı kovalent bağlar, polar kovalent bağlar, Elektronegatiflik, Lewis yapılarının yazılması1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
8Lewis yapıları, formal yük, oktet kuralından sapmalar, rezonas, molekül biçimleri, VSEPR kuramı, örnek moleküller1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
9Moleküllerarası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, buhar basıncı, Clasius –Clapeyron denklemi, kritik nokta,faz diyagramları (su), van der Waals kuvvetleri, hidrogen bağı1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
10Çözeltiler, çözelti konsantrasyonları, Çözünme ve çözünme entalpisi, iyonik çözeltilerde çözünme ısısın hesaplanması, çözünürlüğe sıcaklık ve basıncın etkisi1.nolu ders kitabı 1.cilt bölüm
11Çözeltilerin buhar basıncı, osmotik basınç, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, elektrolit çözeltiler1.nolu ders kitabı 1. cilt bölüm:
12Dinamik denge, denge sabiti, Le-Chatalier prensibi, Dengeyi etkileyen faktörler, ARA SINAV1.nolu ders kitabı 1.cilt bölüm
13Arrhenius kuramı, asit baz teorileri, pH kavramı, kuvvetli asit ve bazlar, zayıf asit ve bazlar, çok protonlu asitler, asit-baz özelliği gösteren iyonlar, asit-baz denge hesaplamaları1. nolu ders kitabı 2.cilt bölüm 17
14İstemlilik, düzensizlik, entropi kavramı, Termodinamiğin 2. Kanunu, serbet enerji değişimi, serbest enerji ve denge arasındaki ilşki, net, tepkime yönünün saptanması, dengeye etki eden faktörler1.nolu ders kitabının 2.cilti bölüm 20
15Tüm konuların tekrar gözden geçirilerek, uygulama ders kitabı
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım16
Laboratuar8
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar84
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok