Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletmeciler için İstatistik IIISL245235300
ÖnkoşullarISL2341 İstatistik I
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Demirhan
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıMehmet Çağlar, Gökan Özkaya
Dersin AmacıVerilerin toplanmasına ait, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan ve elde edilen sonuçları değerlemeye yarayan yöntemleri vermek
Dersin İçeriğiÖrnekleme ve örnekleme dağılımları, Tahmin teorisi, güven aralıkları, hipotez testleri, varyans analizi, Ki-kare testleri, regresyon ve korelasyon analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold, Çev: Prof.Dr.Ümit Şenesen, Literatür Yayınevi, İstanbul, 2000
  • Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Neyran Orhunbilge, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.Baskı, İstanbul, 2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İş hayatında büyük ölçüde yararlanılan istatistiksel teknikleri kullanmak
  2. İstatistiğin temel kavramlarını öğrenmek
  3. Sayısal analiz becerisi kazanmak
  4. Elde edilen sonuçları yorumlamak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Örnekleme teorisi; temel kavramlar; ana kütle ve örnek, çerçeve, örnek ve gözlem birimi. Örnek seçimiOrhunbilge (2000), 1-11
2Örnekleme teknikleri; basit tesadüfi örnekleme, tabakalı örnekleme, çok kademeli örnekleme, kümelere göre örnekleme, çok aşamalı örnekleme. Örneklemede hata kavramı ve ölçüsü; standart hata, standart hatayı etkileyen faktörler ve örnek hacminin belirlenmesiOrhunbilge (2000), 12-28
3Örnekleme dağılımları; ortalamanın örnekleme dağılımı, ortalamalar arası farkın örnekleme dağılımı, oranın örnekleme dağılımı, oranlar arası farkın örnekleme dağılımıNewbold (2000), 243-273
4İstatistiksel tahmin teorisi; nokta ve aralık tahminleri, nokta tahminin özellikleri, sapmasızlık, tutarlılık, etkinlik, yeterlilikNewbold (2000), 283-298
5Ana kütle parametresinin aralık tahmini; ana kütle ortalamasının ve ana kütle oranının aralık tahmini. Ana kütle parametreleri arasındaki farkın aralık tahmini; ana kütle ortalamaları arasındaki ve ana kütle oranları arasındaki farkın aralık tahminleri Orhunbilge (2000), 41-85
6Hipotez testi; sıfır hipotezi ve alternatif hipotez, birinci ve ikinci tip hatalar, hipotez testinde adımlar; hipotezlerin ifade edilmesi, anlamlılık düzeyinin seçimi, ret bölgesinin belirlenmesi, test istatistiğinin hesaplanması, istatistiksel kararın verilmesiOrhunbilge (2000), 131-140
7Ana kütle ortalamasına ve ana kütle oranına ilişkin hipotez testleri, ana kütle ortalamaları ve ana kütle oranları arasındaki farka ilişkin hipotez testleriOrhunbilge (2000), 141-169
8Ara Sınav
9Küçük örnekleme; t dağılımı, serbestlik derecesi, ana kütle ortalamasının aralık tahmini, ana kütle ortalamaları arasındaki farkın aralık tahmini, ana kütle ortalaması ve ana kütle ortalamaları arasındaki farka ilişkin hipotez testleriOrhunbilge (2000), 204-225
10Ki-kare testi; Ki-kare dağılımı, Ki-kare uygunluk testi, Ki-kare bağımsızlık testiOrhunbilge (2000), 248-255
11Ki-kare homojenlik testi, serbestlik derecesi, Yates düzeltme faktörü, Kontenjans katsayısı, herhangi bir dağılımın teorik modelinin belirlenmesiOrhunbilge (2000), 255-275
12F testiOrhunbilge (2000), 278-285
13Varyans analizi, tek değişkenli varyans analiziNewbold (2000), 671-684
14Regresyon ve Korelasyon; serpilme diyagramları, doğrusal regresyon ve korelasyon, regresyon denklemi yardımıyla tahmin yapma, teorik değerleri hesabı, nokta tahmini, aralık tahmini Newbold (2000), 477-534
15Regresyon denkleminin irdelenmesi, çoklu doğrusal bağlantı, hata termleri arasında ardışık bağımlılık, esneklik katsayılarında tutarlılıkNewbold (2000), 601-660
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok