Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletmeciler için İstatistik IISL244135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Demirhan
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıMehmet Çağlar, Gökan Özkaya
Dersin AmacıVerilerin toplanmasına ait, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan ve elde edilen sonuçları değerlemeye yarayan yöntemleri vermek
Dersin İçeriğiTanımlayıcı istatistik (ortalamalar,grafikler, değişkenlik ölçüleri, asimetri ölçüleri), olasılık ve olasılığın temel kavramları, tesadüfi değişken, beklenen değer ve varyans, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, Neyran Orhunbilge, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:279, İstanbul, 2000
  • Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiyat İndeksleri, Neyran Orhunbilge, İstanbul, 1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İş hayatında büyük ölçüde yararlanılan istatistiksel teknikleri kullanmak.
  2. Elde edilen sonuçları yorumlamak
  3. Sayısal analiz becerisi kazanmak
  4. İstatistiğin temel kavramlarını öğrenmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin tanımı, konusu, tarihçesi, önemi, verilerin toplanması,temel kavramlar, birim, vasıf,şık, derleme hatalarıOrhunbilge (2000), 1-25
2Sınıflama ve gruplama, sınıflamanın uygulanması, sınıflamada karşılaşılan sorunlar, gruplama tekniği. Seriler; seri çeşitleri, zaman, mekan, bölünme, kümülatif ve bileşik seriler. Frekans bölünmesi; simetrik seri, asimetrik seriOrhunbilge (2000), 25-71
3Grafikler; grafik çeşitleri, diyagram, histogram, pareto, kartezyen koordinatlı grafikler. Ortalamalar; ortalama çeşitleri; duyarlı ortalamalar, aritmetik ortalama ve özellikleri, geometrik ortalama ve özellikleri, harmonik ortalama ve özellikleri, kareli ortalama ve özellikleriOrhunbilge (2000), 73-94
4Duyarlı olmayan ortalamalar, medyan ve özellikleri, mod ve özellikleri, kartiller. Değişkenlik ölçüleri; değişim genişliği, standart sapma ve özellikleri, değişim katsayısı, kartiller arası fark, ortalama sapma. Toplanma oranı; sınıflanmış serilerde ve gruplanmış serilerde toplanma oranıOrhunbilge (2000), 95-127
5Asimetri ve basıklı ölçüleri, ortalamalara dayanan ve kartillere dayanan asimetri ölçüleri. Momentler; momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri. Konularla ilgili uygulamalarOrhunbilge (2000), 128-159
6Olasılık teorisi; olasılığın tanımı, klasik ve oransal frekans olarak tanımı. Temel kavramlar; basit ve bileşik olay, bağımlı ve bağımsız olaylar, bağdaşmaz ve bağdaşır olaylar, koşullu olasılıkOrhunbilge (2000), 160-166
7Olasılıklarda çarpma ve toplama kuralları; bağımlı olaylarda çarpma kuralı, bağımsız olaylarda çarpma kuralı, bağdaşır olaylarda toplam kuralı, bağdaşmaz olaylarda toplama kuralı, Bayes TeoremiOrhunbilge (2000), 167-176
8Ara Sınav
9Tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları; kesikli tesadüfi değişken, kesikli olasılık dağılımı, sürekli tesadüfi değişken ve sürekli olasılık dağılımı, kümülatif dağılım, beklenen değer ve momentler; kesikli tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve momentleri, sürekli tesadüfi değişkenin beklenen değer ve momentiOrhunbilge (2000), 177-190
10Önemli kesikli olasılık dağılımları; binom dağılımı, binom olasılık fonksiyonu ve binom dağılımının momentleri. Hipergeometrik olasılık fonksiyonu ve hipergeometrik dağılımının momentleriOrhunbilge (2000), 191-198
11Hipergometrik dağılım ile binom dağılımı arasındaki ilişki. Orhunbilge (2000), 199-201
12Poisson dağılımı, Poisson olasılık fonksiyonu ve Poisson dağılımının momentleri, Poisson dağılımı ile binom dağılımı arasındaki ilişki. Orhunbilge (2000), 202-208
13Normal dağılım; normal olasılık yoğunluk fonksiyonu, normal dağılımın momentleri, standart normal dağılım, normal dağılım ile binom ve Poisson dağılımları arasındaki ilişki, binom dağılımının normale yaklaşımı, Tschebycheff tekniği Orhunbilge (2000), 210-225
14Endeksler; endeks çeşitleri; mekan ve zaman endeksleri. Sabit ve değişen esaslı endeksler; sabit esaslı, değişen esaslı endeks, sabit esaslı endeksten değişen esaslı endekse geçiş, değişen esaslı endeksten sabit esaslı endekse geçiş. Esas devrenin değiştirilmesiOrhunbilge (1999), 247-258
15Basit ve bileşik endeksler; basit ve bileşik endeks, endeksler ortalaması, Laspeyres ve Paasche endeksleri, Fisher endeksi, ideal indeks. Başlıca fiyat endeksleri; toptan eşya endeksleri ve geçinme indeksi. Orhunbilge (1999), 259-266
16Final Exam

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok