Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Nitel Araştırma TeknikleriEGT611237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüNadir Çeliköz
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıBünyamin Bavlı, Belkıs KARABIYIK, Büşra Tombak
Dersin AmacıBu ders, yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemleri ile doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders, bu yöntemlerden yararlanarak kendi araştırmalarını hazırlayacak ya da daha önce yapılan nitel çalışmaları değerlendirecektir.
Dersin İçeriğiKalitatif araştırma varsayımları, teorileri ve pratikleri tanıtılır. Öğrenciler kendi gözlem ve mülakat becerilerini sergileyecekleri pilot bir çalışma tasarlar, yürütür ve raporlaştırırlar. Ayrıca, bu ders, kalitatif perspektifler ve araştırma metotlarının yoğun çalışması ve uygulaması için bir forum sunmak üzere tasarlanmıştır. Sorgulamayı ve itinalı bir akademik diyalogu teşvik etmek üzere seminer formatı kullanılacaktır. Dersin tüm katılımcılarından yukarıdaki zorunlu okumaları ve bunların ötesinde de okumalar yapmaları, sınıftaki tartışmalara katkıda bulunmaları ve dersin bir kısmını yönetmek üzere hazırlık yapmaları beklenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among fivetraditions. [Kalitatif sorgulama ve araştırma tasarımı: Beş gelenek arasından seçmek] Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Glesne, C. (2006). Becoming qualitative researchers: An introduction. [Kalitatif araştırması olmak: Giriş](3. basım.). Boston:Pearson / Allyn Bacon.
 • Wolcott, Harry. F. (2001) Writing up qualitative research [Kalitatif araştırma yazmak] (2. basım.). Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Schwandt, T.A. (2001). Dictionary of qualitative inquiry [Kalitatif sorgulama sözlüğü] (2. basım) Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Spradley, J.P. (1980). Participant observation. [Katılımcı Gözlemcilik] Belmont, CA:Thompson Learning
 • Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research [Kalitatif araştırma elkitabı] (3. basım). Thousand Oaks, CA: Sage.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci gerçekliğin ve yöntemin doğasına ilişkin temel varsayımlar bakımından kalitatif olanı rakip paradigmalardan ayırt eder.
 2. Öğrenci nitel araştırmanın karakteristikleri, dili ve mantığını öğrenir.
 3. Öğrenci nitel bir araştırma çalışması tasarlamak için mevcut teknikleri kavrar.
 4. Öğrenci nitel veri analizi için mevcut teknikleri kavrar.
 5. Öğrenci nitel bir araştırma çalışmasını değerlendirmede niteliğin ve titizliğin ayırtına varır ve bunları değerlendirme becerisi edinir.
 6. Öğrenci nitel araştırmanın felsefi, teorik ve pratik yanlarını kavrar.
 7. Öğrenci nitel araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kavramları ve metotları kavrar.
 8. Öğrenci nitel araştırma tarihini analiz eder.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf oryantasyonu Ders Programının içeriğinin Dağıtımı/Müzakeresi (Derse giriş)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Araştırma Teorilerine ve Sosyal Yaşam Teorilerine Girişİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Önçalışma Görevi, Araştırma Tasarımına Genel Bakış, Kalitatif Gelenekler, Okumalardan Sorularİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Çeşitlilik, Vatandaşlık ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Katılımcı Gözlemcilik, Etnografi, Uyum ve Etikİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Ara dönem sınavı İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Mülakat yapma, veri toplamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Final Araştırma Ödevi için Sözlü Sınavİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
9Odak Grupları --- Belgeler --- Mülakat Alıştırmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Gözden geçirme, Biyografi, Fenomenoloji, Kuram Oluşturma, Etnografi, Örnek Olay Çalışmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Odak Grupları----Eylem Araştırmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Veri Toplama Süreciİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Veri Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Sonuçları Paylaşma / Öyküleme İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Genel Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
16Final Araştırma Ödevi ve Sunumu

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev250
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok