Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cumhuriyet Öncesi İlköğretim ProgramlarıEGT610337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersi alan lisansüstü öğrencilere Cumhuriyet öncesi eğitim programları ve temel eğitim yönetmelik ve kanun metinleri hakkında toplu bilgiler vermek ve bu tür metinleri anlamaya ve ve yorumlamaya yönelik beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiCumhuriyet öncesi eğitimin genel karakteristikleri. Modernleşme dönemi eğitimini belirleyen temel tarihi, sosyal ve siyasî etmenler. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine kadar olan süreçte üretilmiş eğitim yönetmelik ve düzenlemeleri. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, önemi ve Eğitim tarihindeki yeri. II. Abdülhamid dönemi eğitimi ıslah Nizamname ve yönetmelikleri. 1913 Tedirsât-ı İbtaidaiye Kanun-ı Muvakkati ve eğitimdeki önemi. Tevhid-i Tedrisat’a kadar gelen süreçte eğtiim birliğine yönelik düzenlemeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat.1977.
  • Mahmut Cevat, Maarif-i Umumiye Teşkilatı Tarihi, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2001.
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA Yay., 2011.
  • Betül Batır,II. Meşrutiyet’ten Tevhid-i Tedrisat’a İlköğretim, İ.Ü. Sosyal Bil. Ens. Dr. Tezi, İstanul, 2007.
  • Arzu Meryem Nurdoğan, Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim, Marmara Üniv. Sosyal. Bil. Ens. Yayımlanmamış Dr. Tezi, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Cumhuriyet öncesi eğitim hakkında genel bilgi edinir.
  2. Öğrenci Tanzimat dönemi eğitim yeniliklerini kavrar.
  3. Öğrenci Tanzimat dönemi eğitim programlarını açıklar.
  4. Öğrenci son dönem Osmanlı eğitim programlarının Cumhuriyete etkisini değerlendirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin temel kuralları, temel kaynakların tanıtılması ve temin edilmesi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Eğitimin tarihsel temelleri üzerine temel kaynaklar, kişiler, süreli yayınlar, eserler ve makaleler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Tanzimat döneminde eğitimde modernleşme ve temel metinler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Ahmed Cevdet Paşa’nın hazırladığı bazı eğitim yönetmelikleri ve Nisan 1847 Talimatı.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin tahlili.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6II. Abdülhamid dönemi eğitimi ıslah layihaları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Ara sınav. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
81913 Tedrisat-ı İbtidaiye kanun-ı Muvakkatiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
9II. Meşrutiyet dönemi ilköğretim programları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10II. Meşrutiyet Dönemi rüştiye ve idadi programları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11II. Meşrutiyet dönemi yükseköğretim programları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Darülmuallimin’de yenileşme layihaları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Tevhid-i Tedrisat öncesi eğitimde birlik arayışları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Osmanlı dönemi ilköğretim programlarının Cumhuriyet dönemi eğitimine etki ve katkıları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
16Final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev612
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok