Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Siyasetinde Güncel KonularSBU450234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Kenan Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi Türkiye siyasetinin temel ve güncel konularında metodolojik analiz yapmayı sağlayacak bilgi ve kuramsal araçlarla donatmak.
Dersin İçeriğiTürkiye siyasetinin ''ordu-siyaset ilişkisi'', ''siyasi islam'', ''sosyal hareketler'', ''Kürt sorunu'' ve ''Avrupa Birliği ile bütünleşme'' vb. gibi temel ve güncel konularının tarihsel perspektif içinde incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ''Demokrasi'', Siyaset Felsefesi Sözlüğü (P. Raynaud S. Rials), İletişim2003, s. 187-195; Eric Hobsbawm, ‘’The Politics of Democracy’’, The Age of Empire: 1875-1914, Vintage, 1989; Harry Shutt, Yeni Bir Demokrasi, Kitap Yayınevi, 2003; Levent Ünsaldı, Türkiye'de Asker ve Siyaset, Kitap Yayınevi, 2008; Ümit Cizre, “Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri: Kavramsal ve İlişkisel Bir Analiz”, Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu (der.), Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2004, s.135-162; Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İletişim Yayınları, 2002, s. 235-434; Ergun Aydınoğlu, Türkiye Solu 1960-1980 (s. 45-52; 241-251; 399-405.; Ayşegül Altınay, ''Tabulaşan Ordu Yok Sayılan Militarizm'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler, s. 1245-1257; Haldun Gülalp, ‘‘Küreselleşme ve Siyasal İslam: Refah Partisinin Toplumsal Tabanı’’, Kimlikler Siyaseti, Metis Yayınları, 2005; Gilles Kepel: Cihad, Doğan yayınları, 2002; Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Euorope, Cornell Uni. Press, 1996 (''Introduction''); Hakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, Kitap yayınevi, 2007; Ayhan Yalçınkaya, Siyaset, Din, Alevilik ve Özgürlük Hayaleti'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 9 – Dönemler Zihniyetler, s. 785—804; Hamit Bozarslan, ‘‘Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi (1898-2000), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4 – Milliyetçilik, s. 840-870; Hamit Bozarslan, ‘‘Kürt Solu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8- Sol, s. 1169-1207; Handan Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar – Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın - Kimliğinin Oluşumu, İleşitim, 2007, s. 125-164; Mesut Yeğen, ''Türkiye Solu ve Kürt Sorunu'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8- Sol, s. 1208-1236; Ergun Aydınoğlu, Türkiye Solu (1960-1980), Versus Yayınları, 2008; M.Şeyhmus Güzel, Türkiye'de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996; Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak, NTV Yayınları, 2008, s. 86-129; Ergun Aydınoğlu, ''The European Union and Turkey'', Italia Turchia: Un Lungo Incontro Una Comune Scommessa, Esra Danacıoğlu Tamur / Fabio L. Grassi (eds.), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2009, pp. 185-194; Mehmet Ali Birand, Türkiye’nin Büyük Avrupa Kavgası, Doğan Kitap, 2007; Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, Turkuaz yayınları, 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, Türkiye siyasetinin temel konuları üzerine bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenci, güncel siyaseti tarihsel bir perspektifle kavrama yeteneğini geliştirir.
  3. Öğrenci, güncel Türkiye siyasetine ilişkin eleştirel ve analitik düşünme becerisini geliştirir.
  4. Öğrenci, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade yeteneğini geliştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Sunumu Ders Planı
2Demokrasi ''Demokrasi'', Siyaset Felsefesi Sözlüğü (P. Raynaud S. Rials), İletişim2003, s. 187-195; Eric Hobsbawm, ‘’The Politics of Democracy’’, The Age of Empire: 1875-1914, Chapter IV, Vintage, 1989; Harry Shutt, Yeni Bir Demokrasi, Kitap Yayınevi, 2003, s. 142-156.
3Ordu ve Siyaset IDoğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İletişim Yayınları, 2002, s. 235-434; Ergun Aydınoğlu, Türkiye Solu 1960-1980, s. 45-52; 241-251; 399-405.
4Ordu ve Siyaset IIÜmit Cizre, “Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri: Kavramsal ve İlişkisel Bir Analiz”, Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu (der.), Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 135-162; Ayşegül Altınay, ''Tabulaşan Ordu Yok Sayılan Militarizm'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler, s. 1245-1257.
5Ordu ve Siyaset IIILevent Ünsaldı, Türkiye'de Asker ve Siyaset, Kitap Yayınevi, 2008, 123-256.
6Siyasi İslam IGilles Kepel: Cihad, Doğan yayınları, 2002, 383-418; Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Euorope, Cornell Uni. Press, 1996 (''Introduction'').
7Siyasi İslam IIHakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, Kitap yayınevi, 2007, s. 204-369.
8Siyasi İslam IIIHaldun Gülalp, ‘‘Küreselleşme ve Siyasal İslam: Refah Partisinin Toplumsal Tabanı’’, Kimlikler Siyaseti, Metis Yayınları, 2005, s. 75-184.
9''Kürt Sorunu'' I Hamit Bozarslan, ‘‘Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi (1898-2000), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4 – Milliyetçilik, s. 840-870; Hamit Bozarslan, ‘‘Kürt Solu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8- Sol, s. 1169-1207.
10''Kürt Sorunu'' IIAhmet Yıldız, Kürt Ulusal Hareketinin Üç Tarz-ı Siyaseti: Kemalizm, İslamcılık ve Sol, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt: 9, Dönemler ve Zihniyetler; s. 545-558; Handan Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar – Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın - Kimliğinin Oluşumu, İleşitim, 2007, s. 125-164; Mesut Yeğen, ''Türkiye Solu ve Kürt Sorunu'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8- Sol, s. 1208-1236.
11Türkiye'de Sosyal Hareketler ve Siyaset IM.Şeyhmus Güzel, Türkiye'de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.
12Türkiye'de Sosyal Hareketler ve Siyaset IIErgun Aydınoğlu, ''Türkiye Sosyalist Solunun Mak`us Talihi: Bir Yorumlama Denemesi'' , Burak Ülman - İsmet Akça, İktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yazılar, Prof. Dr. Kemali Saybaşılı'ya Armağan içinde, s. 313-336; Türkiye'de Sol (1960-1980) : Hangi Sınıfın Solu?'', Türkiye'yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu (19-20 Kasım 2005) Bildirileri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 218-224.
13İç Siyaset Konusu Olarak Avrupa Birliği'ne Entegrasyon I Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak, NTV Yayınları, 2008, s. 86-129; Ergun Aydınoğlu, ''The European Union and Turkey'', Italia Turchia: Un Lungo Incontro Una Comune Scommessa, Esra Danacıoğlu Tamur / Fabio L. Grassi (eds.), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2009, s. 185-194.
14 İç Siyaset Konusu Olarak Avrupa Birliği'ne Entegrasyon IIMehmet Ali Birand, Türkiye’nin Büyük Avrupa Kavgası, Doğan Kitap, 2008, s. 293-494.
15''Yukarıdan'' Yasa Dışı Siyaset (''Derin Devlet'')Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, Turkuaz yayınları, 2007.
16SonuçKaynakçadan seçilmiş okumalar.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok