Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler ÖğretimiSNF303234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüMustafa Yeşilyurt
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıMuhammet Fatih Doğan
Dersin AmacıBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiSosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.) , Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tanrıöğen, A. 2006; Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul Erdem, M. 2008; Sosyal Bilgiler öğretimi, Alkım Yayınevi, İstanbul. Atalay, N. 2004; İlköğretim okullarnda Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Notları, Trabzon.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersinin amacını kavrayabileceklerdir
  2. Öğrenciler, İlköğretim Sosyal Bilgiler programını tanıyabileceklerdir
  3. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanacağı yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanacaklardır
  4. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanacağı araç-gereçleri tanıyacak ve bunları kullanma becerisi geliştireceklerdir
  5. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kavrayacaklardır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyal Bilgiler dersinin amaç, kavram ve içeriği.İlgili kaynak
2Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları.İlgili kaynak
3Sosyal Bilgiler alanının temel becerileri.İlgili kaynak
4Sosyal Bilgilerde okuryazarlık.İlgili kaynak
5Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar.İlgili kaynak
6Sosyal Bilgiler alanının ilköğretmdeki yeri ve tarihçesi.İlgili kaynak
7Sosyal bilgiler öğretim programının temalar yönünden incelenmesi.İlgili kaynak
8Arasınavİlgili kaynak
9Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler.İlgili kaynak
10Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.İlgili kaynak
11Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan materyaller.İlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili örnek uygulamalar.İlgili kaynak
14Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi. insan hakları ve değerler eğitimi.İlgili kaynak
15Sosyal Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme, Türkiye'de Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalarİlgili kaynak
16İlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri320
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev27
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer39
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok